Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 200)
Registration for 2022/2023 winter
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
  • You need to have the course credited before the exam.
Guarantor :Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Date :16.12.2020 - Wednesday
Time :09:00
End :16.12.2020
Registration from :23.11.2020 08:00
Cancel before :15.12.2020 10:00
Registration until :15.12.2020 09:45
Building :B - B
Room :BII : velká posluchárna, dataprojektor, vizualizér
Teacher :Fukal Ladislav prof. Ing. CSc.
Capacity :35
Number of registered :14
Note :Standardní prezenční zkouška =písemka + ústní část. Zkouší Prof. Valentová, Prof. Fukal
Information :!!! Aktuální info k ad 2) (viz níže): Vzhledem k finálnímu počtu přihlášených neuskutečníme eventualitu dělení studentů na dvě skupiny s různým začátkem písemky. Všichni přihlášení studenti se dostaví na písemnou část zkoušky dle dlouhodobého údaje v sis, a to před 9,00 BII.

1) Studenti se zapsaným předmětem Biochemie I B320001 se mohou zúčastnit zkoušky pouze v případě, že před termínem zkoušky budou mít zapsán zápočet ze semináře, který je součástí tohoto předmětu. Totéž platí i pro studenty se zapsaným předmětem Biochemie I N320001, pokud jsou studenty FPBT.

2) V závislosti na restrikčních vládních opatřeních souvisejících s epidemickou situací bude organizace písemné i ústní části zkoušky nejspíš vyžadovat výjimečný přístup. Je pravděpodobné, že písemná část se uskuteční ve dvou časových termínech, a to z důvodu omezení počtu osob, které se mohou sejít v interiérech na jednom místě. Cca v 11,00 hod dne 15. 12. rozdělíme všechny přihlášené na termín 16. 12. do dvou skupin – první se začátkem písemky v 9,00 a „druhá“ v 10,00 hod. (Trvání písemky bude zkráceno na jednu hodinu, a její obsah bude příslušně redukován.) Student zjistí své zařazení do skupiny nahlédnutím na web SIS 15. 12. po 12.hod. Pro „druhou“ skupinu si dovolíme založit v SIS samostatný termín se začátkem v 10,00. Dotyčné studenty si dovolíme škrtnout z původního termínu s počátkem v 9,00 a zapsat je do nově vytvořeného od 10,00. Děkujeme Vám všem za akceptování tohoto postupu.
Ústní část zkoušky (po splnění písemné na 50 % a více) proběhne prezenční formou 16. 12. odpoledne, a to s časově řízeným přístupem jednotlivých studentů před místnost i do místnosti zkoušky. O detailech budete informováni v průběhu písemky.
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
B320001 Biochemistry I 2020/2021 winter Ex
N320001 Biochemistry I 2020/2021 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Year Semester Type Date of registration
1. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (B320001) 2020/2021 winter examination 23.11.2020 08:17:06
2. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (B320001) 2020/2021 winter examination 23.11.2020 08:18:36
3. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (N320001) 2020/2021 winter examination 23.11.2020 09:37:38
4. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (B320001) 2020/2021 winter examination 23.11.2020 10:30:52
5. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (N320001) 2020/2021 winter examination 23.11.2020 11:24:16
6. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (B320001) 2020/2021 winter examination 23.11.2020 13:15:48
7. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (B320001) 2020/2021 winter examination 23.11.2020 13:26:58
8. Mrázková Dominika Bc. Biochemistry I (B320001) 2020/2021 winter examination 23.11.2020 14:16:12
9. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (N320001) 2020/2021 winter examination 23.11.2020 17:06:23
10. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (B320001) 2020/2021 winter examination 23.11.2020 17:43:17
11. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (B320001) 2020/2021 winter examination 23.11.2020 19:23:25
12. Jechová Veronika Bc. MA Biochemistry I (B320001) 2020/2021 winter examination 27.11.2020 16:58:01
13. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (N320001) 2020/2021 winter examination 30.11.2020 10:34:02
14. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (B320001) 2020/2021 winter examination 30.11.2020 13:12:01
 
VŠCHT Praha