Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 194)
Registration for 2020/2021 summer - Settings
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
  • You need to have the course credited before the exam.
Guarantor :Department of Physical Chemistry (403)
Date :23.06.2021 - Wednesday
Time :09:00
End :23.06.2021
Cancel before :22.06.2021 11:00
Registration until :22.06.2021 11:00
Teacher :Řehák Karel doc. Ing. CSc.
Capacity :10
Number of registered :5
Note :Ústní zk. (čtěte informace)
Information :Zkoušení bude probíhat ústní formou ve středu. Počítejte ale s tím, že na přihlášní se na zkoušku bude třeba mít v SISu zápočet.

Po uzavření přihlašování na zkoušku (v úterý) bude losem vygenerována tabulka s konkrétním časem, zkoušejícím a místností.
Tyto informace vám budou dány na vědomí v e-learning (úterý odpoledne).
Dostave se v příslušný čas k přiřazenému zkoušejícímu.
Pokud se dohodnete s jiným studentem, můžete si vylosované pozice prohodit. (Není třeba toto hlásit.)

Počítejte s tím, že ústní zkouška může být ve středu kdykoliv mezi 8:00 - 17:00 h.
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
B403004 Physical Chemistry II 2020/2021 summer Ex
N403014 Physical Chemistry II 2020/2021 summer Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Year Semester Type Date of registration
1. the student disallowed display of personal data Physical Chemistry II (B403004) 2020/2021 summer examination 01.06.2021 19:47:46
2. the student disallowed display of personal data Physical Chemistry II (B403004) 2020/2021 summer examination 14.06.2021 19:31:03
3. the student disallowed display of personal data Physical Chemistry II (B403004) 2020/2021 summer examination 19.06.2021 15:59:08
4. the student disallowed display of personal data Physical Chemistry II (B403004) 2020/2021 summer examination 21.06.2021 18:24:05
5. the student disallowed display of personal data Physical Chemistry II (B403004) 2020/2021 summer examination 22.06.2021 10:17:04
 
VŠCHT Praha