Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 194)
Registration for 2021/2022 winter
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
Guarantor :Department of Physics and Measurement (444)
Date :01.06.2021 - Tuesday
Time :09:00
End :01.06.2021
Cancel before :31.05.2021 15:00
Registration until :31.05.2021 15:00
Building :D - virtuální budova pro umístění sportovišť
Room :BAZÉN-JULISKA
Teacher :Galář Pavel RNDr. Ph.D.
Capacity :6
Number of registered :6
Note :Zkouška bez písemné části
Information :Zkoušet budu u sebe v B216D.

Prosím studenty, aby se dostavili na ústní čás zkoušky dle následujího harmonogramu:

9:00 Králík, Křížová
9:40 Lakoštíková
10:00 Mašková
10:30 Stoupová
11:00 Žváček
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
B444003 Physics I 2020/2021 summer Ex
N444001 Physics I 2020/2021 summer Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Year Semester Type Date of registration
1. the student disallowed display of personal data Physics I (B444003) 2020/2021 summer examination 19.05.2021 06:02:05
2. Křížová Anna Physics I (B444003) 2020/2021 summer examination 26.05.2021 08:08:12
3. the student disallowed display of personal data Physics I (B444003) 2020/2021 summer examination 26.05.2021 14:54:28
4. the student disallowed display of personal data Physics I (B444003) 2020/2021 summer examination 27.05.2021 07:38:06
5. the student disallowed display of personal data Physics I (B444003) 2020/2021 summer examination 28.05.2021 22:44:02
6. the student disallowed display of personal data Physics I (B444003) 2020/2021 summer examination 31.05.2021 10:00:53
 
VŠCHT Praha