Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 194)
Registration for 2020/2021 summer - Settings
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
  • You need to have the course credited before the exam.
Guarantor :Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Date :24.06.2021 - Thursday
Time :09:00
End :24.06.2021
Registration from :08.12.2020 09:00
Cancel before :23.06.2021 10:00
Registration until :23.06.2021 10:00
Capacity :30
Number of registered :11
Note :Pouze online. Zkoušející Prof. Hynek, Prof. Valentová, Prof. Fukal, Doc. Holubová
Information :Jedná se jak o termín pro studující v paralelce vyučované v LS, tak o termín pro studující, kteří měli Biochemii I. v ZS a mají děkanátem povoleno skládat zkoušku v letním zkouškovém období.

Studující se zapsaným předmětem Biochemie I B320001 se mohou zúčastnit zkoušky pouze v případě, že před termínem zkoušky budou mít zapsán zápočet ze semináře, který je součástí tohoto předmětu. Totéž platí i o studentech se zapsaným předmětem Biochemie I N320001, pokud jsou studenty FPBT.

 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
B320001 Biochemistry I 2020/2021 summer Ex
N320001 Biochemistry I 2020/2021 summer Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Year Semester Type Date of registration
1. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (B320001) 2020/2021 summer examination 25.05.2021 11:23:54
2. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (B320001) 2020/2021 summer examination 26.05.2021 13:04:23
3. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (B320001) 2020/2021 summer examination 26.05.2021 13:34:33
4. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (B320001) 2020/2021 summer examination 30.05.2021 12:00:49
5. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (B320001) 2020/2021 summer examination 01.06.2021 16:19:08
6. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (B320001) 2020/2021 summer examination 06.06.2021 19:54:27
7. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (B320001) 2020/2021 summer examination 09.06.2021 19:59:19
8. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (B320001) 2020/2021 summer examination 11.06.2021 12:02:05
9. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (B320001) 2020/2021 summer examination 12.06.2021 11:40:25
10. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (B320001) 2020/2021 summer examination 20.06.2021 20:07:52
11. the student disallowed display of personal data Biochemistry I (B320001) 2020/2021 summer examination 22.06.2021 21:43:05
 
VŠCHT Praha