Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 194)
Registration for 2020/2021 summer
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
Guarantor :Department of Informatics and Chemistry (143)
Date :23.06.2021 - Wednesday
Time :09:00
End :23.06.2021
Cancel before :22.06.2021 21:00
Registration until :22.06.2021 21:00
Teacher :Kolář Michal Mgr. Ph.D.
Capacity :15
Number of registered :2
Information :Zkouška z analýzy genové exprese začne prezentací projektů, pokračuje písemnou zkouškou a ústním dozkoušením. Za odměnu proběhne prohlídka laboratoří ÚMG.

Zkouška proběhne na ÚMG, Vídeňská 1083, Praha 4, budova F, Haškova posluchárna.
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
M143004 Gene Expression Data Analysis 2020/2021 summer Ex
N143049 Gene Expression Data Analysis 2020/2021 summer Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Year Semester Type Date of registration
1. Šuhajová Simona Bc. Gene Expression Data Analysis (M143004) 2020/2021 summer examination 18.06.2021 16:34:39
2. Lieberzeitová Eliška Bc. Gene Expression Data Analysis (M143004) 2020/2021 summer examination 20.06.2021 10:46:06
 
VŠCHT Praha