Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 200)
Registration for 2021/2022 summer
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
Guarantor :Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Date :29.11.2021 - Monday
Time :09:00
End :29.11.2021
Cancel before :28.11.2021 10:00
Registration until :28.11.2021 10:00
Teacher :Hynek Radovan prof. Dr. Ing.
Capacity :20
Note :Biochemie I. - opravný -pouze online
Information :Jedná o termín pro studující v paralelce vyučované v LS, kteří mají děkanátem povoleno skládat zkoušku v ZS a mají zapsán zápočet ze semináře, který je součástí tohoto předmětu.
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
B320001 Biochemistry I 2021/2022 winter Ex

 
VŠCHT Praha