Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 200)
Registration for 2021/2022 summer
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
Guarantor :Department of Organic Technology (111)
Date :07.04.2022 - Thursday
Time :08:30
End :07.04.2022
Registration from :16.03.2022 19:00
Cancel before :06.04.2022 10:00
Registration until :06.04.2022 10:00
Teacher :Kutinová Canová Nikolina MUDr. Ph.D.
Capacity :10
Number of registered :3
Note :Prezenčně dle epidemiologické situace
Information :Studenti přijdou vždy 10 minut před začátkem zkoušky na Farmakologický ústav 1. LF UK, Albertov 4, Praha 2, a vyčkají na příchod zkoušejícího před malou posluchárnu ve 2. patře (naproti sekretariátu).
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
M111013 Pharmacology 2021/2022 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Year Semester Type Date of registration
1. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) 2021/2022 winter examination 16.03.2022 19:04:26
2. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) 2021/2022 winter examination 16.03.2022 19:28:20
3. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) 2021/2022 winter examination 24.03.2022 08:15:31
 
VŠCHT Praha