Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 200)
Registration for 2022/2023 winter
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
Guarantor :Department of Organic Technology (111)
Date :27.05.2022 - Friday
Time :09:00
End :27.05.2022
Registration from :16.05.2022 12:00
Cancel before :26.05.2022 10:00
Registration until :26.05.2022 10:00
Teacher :Kutinová Canová Nikolina MUDr. Ph.D.
Capacity :5
Note :Prezenčně
Information :Studenti přijdou vždy 10 minut před začátkem zkoušky na Farmakologický ústav 1. LF UK, Albertov 4, Praha 2, a vyčkají na příchod zkoušejícího před malou posluchárnu ve 2. patře (naproti sekretariátu).
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
M111013 Pharmacology 2021/2022 winter Ex

 
VŠCHT Praha