Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 227)
Registration for 2023/2024 both
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
Faculty :Faculty of Chemical Technology
Guarantor :Department of Organic Technology (111)
Date :Dec 22, 2022 - Thursday
Time :08:00
End :Dec 22, 2022, 12:00 AM
Registration from :Nov 15, 2022, 08:00 PM
Cancel before :Dec 21, 2022, 10:00 AM
Registration until :Dec 21, 2022, 10:00 AM
Teacher :Kutinová Canová Nikolina MUDr. Ph.D.
Capacity :15
Number of registered :8
Information :Studenti přijdou vždy 10 minut před začátkem zkoušky na Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2, a vyčkají na příchod zkoušejícího před malou posluchárnu (č. dveří: 3067) ve 2. patře (naproti sekretariátu).
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
M111013 FCT Pharmacology 2022/2023 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Faculty Year Semester Type Date of registration
1. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Nov 15, 2022, 08:00 PM
2. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Nov 15, 2022, 08:00 PM
3. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Nov 15, 2022, 08:00 PM
4. Fuxová Hana Bc. Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Nov 15, 2022, 08:03 PM
5. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Nov 15, 2022, 10:15 PM
6. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Nov 16, 2022, 12:33 PM
7. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Nov 16, 2022, 01:42 PM
8. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Dec 11, 2022, 12:06 PM
 
VŠCHT Praha