Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 210)
Registration for 2022/2023 summer
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
Faculty :Faculty of Chemical Technology
Guarantor :Department of Organic Technology (111)
Date :22 Dec 2022 - Thursday
Time :08:00
End :22 Dec 2022
Registration from :15 Nov 2022 20:00
Cancel before :21 Dec 2022 10:00
Registration until :21 Dec 2022 10:00
Teacher :Kutinová Canová Nikolina MUDr. Ph.D.
Capacity :15
Number of registered :8
Information :Studenti přijdou vždy 10 minut před začátkem zkoušky na Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2, a vyčkají na příchod zkoušejícího před malou posluchárnu (č. dveří: 3067) ve 2. patře (naproti sekretariátu).
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
M111013 FCT Pharmacology 2022/2023 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Faculty Year Semester Type Date of registration
1. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination 15 Nov 2022 20:00:03
2. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination 15 Nov 2022 20:00:06
3. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination 15 Nov 2022 20:00:38
4. Fuxová Hana Bc. Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination 15 Nov 2022 20:03:54
5. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination 15 Nov 2022 22:15:08
6. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination 16 Nov 2022 12:33:20
7. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination 16 Nov 2022 13:42:11
8. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination 11 Dec 2022 12:06:01
 
VŠCHT Praha