Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 224)
Registration for 2023/2024 winter
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
Faculty :Faculty of Chemical Technology
Guarantor :Department of Organic Technology (111)
Date :Jan 04, 2023 - Wednesday
Time :08:45
End :Jan 04, 2023, 12:00 AM
Registration from :Nov 15, 2022, 08:00 PM
Cancel before :Jan 03, 2023, 10:00 AM
Registration until :Jan 03, 2023, 10:00 AM
Teacher :Hodis Jiří MUDr. Mgr. Ph.D.
Capacity :15
Number of registered :12
Information :Studenti přijdou vždy 10 minut před začátkem zkoušky na Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2, a vyčkají na příchod zkoušejícího před malou posluchárnu (č. dveří: 3067) ve 2. patře (naproti sekretariátu).
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
M111013 FCT Pharmacology 2022/2023 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Faculty Year Semester Type Date of registration
1. Hudcová Markéta Bc. Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Nov 15, 2022, 08:00 PM
2. Tošovská Andrea Bc. Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Nov 15, 2022, 08:00 PM
3. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Nov 15, 2022, 08:00 PM
4. Staňková Tereza Bc. Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Nov 15, 2022, 08:00 PM
5. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Nov 15, 2022, 08:00 PM
6. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Nov 15, 2022, 08:00 PM
7. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Nov 15, 2022, 08:00 PM
8. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Nov 15, 2022, 08:00 PM
9. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Nov 25, 2022, 06:52 PM
10. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Nov 30, 2022, 01:50 PM
11. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Dec 07, 2022, 07:50 AM
12. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Dec 15, 2022, 11:36 AM
 
VŠCHT Praha