Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 210)
Registration for 2022/2023 summer
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
Faculty :Faculty of Chemical Technology
Guarantor :Department of Organic Technology (111)
Date :10 Jan 2023 - Tuesday
Time :08:00
End :10 Jan 2023
Registration from :15 Nov 2022 20:00
Cancel before :09 Jan 2023 10:00
Registration until :09 Jan 2023 10:00
Teacher :Bartošová Olga MUDr. Ph.D.
Capacity :15
Number of registered :3
Note :Zkoušející bude upřesněn později
Information :Studenti přijdou vždy 10 minut před začátkem zkoušky na Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2, a vyčkají na příchod zkoušejícího před malou posluchárnu (č. dveří: 3067) ve 2. patře (naproti sekretariátu).
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
M111013 FCT Pharmacology 2022/2023 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Faculty Year Semester Type Date of registration
1. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination 15 Nov 2022 20:14:14
2. Smolová Eliška Bc. Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination 25 Nov 2022 18:48:37
3. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination 10 Dec 2022 12:37:40
 
VŠCHT Praha