Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 227)
Registration for 2023/2024 summer
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
Faculty :Faculty of Chemical Technology
Guarantor :Department of Organic Technology (111)
Date :Jan 18, 2023 - Wednesday
Time :08:45
End :Jan 18, 2023, 12:00 AM
Registration from :Nov 15, 2022, 08:00 PM
Cancel before :Jan 17, 2023, 10:00 AM
Registration until :Jan 17, 2023, 10:00 AM
Teacher :Bartošová Olga MUDr. Ph.D.
Capacity :15
Number of registered :3
Information :Studenti přijdou vždy 10 minut před začátkem zkoušky na Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2, a vyčkají na příchod zkoušejícího před malou posluchárnu (č. dveří: 3067) ve 2. patře (naproti sekretariátu).
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
M111013 FCT Pharmacology 2022/2023 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Faculty Year Semester Type Date of registration
1. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Nov 26, 2022, 05:03 PM
2. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Dec 29, 2022, 09:31 AM
3. Janský Martin Bc. Pharmacology (M111013) FCT 2022/2023 winter examination Jan 05, 2023, 02:33 PM
 
VŠCHT Praha