Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 210)
Registration for 2022/2023 summer
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
  • You need to have the course credited before the exam.
Faculty :Faculty of Food and Biochemical Technology
Guarantor :Department of Biotechnology (319)
Date :09 Jan 2023 - Monday
Time :12:40
End :09 Jan 2023
Cancel before :08 Jan 2023 10:00
Registration until :08 Jan 2023 10:00
Teacher :Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D.
Capacity :10
Number of registered :9
Break :14:20 (20 min)
Information :Zkouška bude probíhat v knihovně Ústavu biotechnologie (místnost A111, budova A, 1. patro) prezenční formou. V případě nemoci či dalších závažných důvodů je možno domluvit individuálně online zkoušení. V případě neúčasti na zkoušce je nutno se písemně omluvit, jinak bude zapsána známka F. Další podrobnosti k průběhu zkoušky jsou uvedeny v e-learningu předmětu.
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
B319003 FFBT Biotechnology I 2022/2023 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Faculty Year Semester Type Date of registration Time
1. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination 12 Dec 2022 12:56:00 12:40
2. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination 12 Dec 2022 12:57:07 13:00
3. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination 12 Dec 2022 13:38:15 13:20
4. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination 12 Dec 2022 14:07:13 13:40
5. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination 12 Dec 2022 21:32:23 14:00
6. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination 13 Dec 2022 12:33:55 14:40
7. Pljaskov Maxim Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination 13 Dec 2022 14:30:09 15:00
8. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination 20 Dec 2022 14:36:02 15:40
9. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination 02 Jan 2023 16:06:01 16:00
 
VŠCHT Praha