Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 210)
Registration for 2022/2023 summer
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
  • You need to have the course credited before the exam.
Faculty :Faculty of Food and Biochemical Technology
Guarantor :Department of Biotechnology (319)
Date :04 Jan 2023 - Wednesday
Time :13:00
End :04 Jan 2023
Cancel before :03 Jan 2023 10:00
Registration until :03 Jan 2023 10:00
Teacher :Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D.
Capacity :5
Number of registered :5
Information :Zkouška bude probíhat v knihovně Ústavu biotechnologie - místnost A111 prezenční formou. V případě nemoci či dalších závažných důvodů je možno domluvit individuálně online zkoušení. V případě neúčasti na zkoušce je nutno se písemně omluvit, jinak bude zapsána známka F. Další podrobnosti k průběhu zkoušky jsou uvedeny v e-learningu předmětu.
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
M319003 FFBT Environmental Biotechnology 2022/2023 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Faculty Year Semester Type Date of registration Time
1. the student disallowed display of personal data Environmental Biotechnology (M319003) FFBT 2022/2023 winter examination 14 Dec 2022 12:24:40 13:00
2. the student disallowed display of personal data Environmental Biotechnology (M319003) FFBT 2022/2023 winter examination 14 Dec 2022 12:26:14 13:25
3. the student disallowed display of personal data Environmental Biotechnology (M319003) FFBT 2022/2023 winter examination 14 Dec 2022 12:28:17 13:50
4. the student disallowed display of personal data Environmental Biotechnology (M319003) FFBT 2022/2023 winter examination 15 Dec 2022 11:58:24 14:15
5. the student disallowed display of personal data Environmental Biotechnology (M319003) FFBT 2022/2023 winter examination 30 Dec 2022 17:34:02 14:40
 
VŠCHT Praha