Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 216)
Registration for 2022/2023 summer - Settings
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
  • You need to have the course credited before the exam.
Faculty :Faculty of Food and Biochemical Technology
Guarantor :Department of Biotechnology (319)
Date :Jan 11, 2023 - Wednesday
Time :13:00
End :Jan 11, 2023, 12:00 AM
Cancel before :Jan 10, 2023, 10:00 AM
Registration until :Jan 10, 2023, 10:00 AM
Teacher :Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D.
Capacity :5
Number of registered :5
Information :Zkouška bude probíhat v místnosti I01 (budova A, 1. patro, chodba I) prezenční formou. V případě nemoci či dalších závažných důvodů je možno domluvit individuálně online zkoušení. V případě neúčasti na zkoušce je nutno se písemně omluvit, jinak bude zapsána známka F. Další podrobnosti k průběhu zkoušky jsou uvedeny v e-learningu předmětu.
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
M319003 FFBT Environmental Biotechnology 2022/2023 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Faculty Year Semester Type Date of registration Time
1. the student disallowed display of personal data Environmental Biotechnology (M319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 16, 2022, 11:12 AM 13:00
2. the student disallowed display of personal data Environmental Biotechnology (M319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 16, 2022, 05:18 PM 13:25
3. the student disallowed display of personal data Environmental Biotechnology (M319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 16, 2022, 08:03 PM 13:50
4. the student disallowed display of personal data Environmental Biotechnology (M319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 17, 2022, 05:53 PM 14:15
5. the student disallowed display of personal data Environmental Biotechnology (M319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 18, 2022, 09:52 AM 14:40
 
VŠCHT Praha