Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 230)
Registration for 2023/2024 summer
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Show:
all courses
Change order to code - title
Properties:
 
export to excel
CapacityCourseFacultyTypeSemesterDateTimeBuildingRoomGuarantorTeacherCancel beforeRegistration untilRegistration from
detail Z 4/20
Managerial Tools and Calculations (B501068) CUD exam winter Dec 21, 2023 - Thursday 12:00 J 3C 837 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. Dec 20, 2023, 10:00 AM Dec 20, 2023, 10:00 AM Dec 17, 2023, 09:40 PM

Zkouška se skládá z písemné a ústní části, pro úspěšné absolvování je nutné mít min. 50 % z každé části. 
Při písemném testu je povoleno používat kalkulačku, nikoli však mobil, tablet atp.

detail Z 34/34
Managerial Tools and Calculations (B501068) CUD exam winter Dec 27, 2023 - Wednesday 10:00 J 3B 837 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. Dec 26, 2023, 10:00 AM Dec 26, 2023, 10:00 AM Dec 17, 2023, 09:40 PM

Zkouška se skládá z písemné a ústní části, pro úspěšné absolvování je nutné mít min. 50 % z každé části. 
Při písemném testu je povoleno používat kalkulačku, nikoli však mobil, tablet atp.

detail Z 1/10
Managerial Tools and Calculations (B501068) CUD exam winter Jan 12, 2024 - Friday 10:00 J 4A 837 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. Jan 11, 2024, 10:00 AM Jan 11, 2024, 10:00 AM
detail Z 21/30
Managerial Tools and Calculations (B501068) CUD exam winter Jan 21, 2024 - Sunday 10:00 J 3B 837 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. Jan 20, 2024, 10:00 AM Jan 20, 2024, 10:00 AM Dec 17, 2023, 09:40 PM

Zkouška se skládá z písemné a ústní části, pro úspěšné absolvování je nutné mít min. 50 % z každé části. 
Při testu PE je povoleno používat kalkulačku, nikoli však mobil, tablet atp.

detail Z 16/20
Managerial Tools and Calculations (B501068) CUD exam winter Feb 04, 2024 - Sunday 10:00 J 3B 837 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. Feb 03, 2024, 10:00 AM Feb 03, 2024, 10:00 AM Dec 17, 2023, 09:40 PM

Zkouška se skládá z písemné a ústní části, pro úspěšné absolvování je nutné mít min. 50 % z každé části. 
Při testu PE je povoleno používat kalkulačku, nikoli však mobil, tablet atp.

Results 1-5 of 5 1
 
VŠCHT Praha