Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 231)
Registration for 2023/2024 summer
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Show:
all courses
Change order to code - title
Properties:
 
export to excel
CapacityCourseFacultyTypeSemesterDateTimeBuildingRoomGuarantorTeacherCancel beforeRegistration untilRegistration from
detail 3/8
English for Intercultural Communication (AM501036) CUD exam winter Jan 19, 2024 - Friday 13:00 J 3A 837 Hřebačková Monika PhDr. Jan 17, 2024, 10:00 AM Jan 17, 2024, 10:00 AM
detail 1/15
Macroeconomic Theory (M501007) CUD exam winter Jan 19, 2024 - Friday 13:00 J 3B 837 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. Jan 18, 2024, 10:00 AM Jan 18, 2024, 10:00 AM
detail 1/2
Communication Systems and Networks (AM501027) CUD exam winter Jan 20, 2024 - Saturday 10:00 837 Maga Dušan prof. Ing. Ph.D. Jan 19, 2024, 10:00 AM Jan 19, 2024, 10:00 AM

On-line exam in Moodle

detail Z 21/30
Business Economics (B501002) CUD exam winter Jan 21, 2024 - Sunday 10:00 J 3B 837 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. Jan 20, 2024, 10:00 AM Jan 20, 2024, 10:00 AM Dec 17, 2023, 09:40 PM

Zkouška se skládá z písemné a ústní části, pro úspěšné absolvování je nutné mít min. 50 % z každé části. 
Při testu PE je povoleno používat kalkulačku, nikoli však mobil, tablet atp.

detail Z 21/30
Managerial Tools and Calculations (B501068) CUD exam winter Jan 21, 2024 - Sunday 10:00 J 3B 837 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. Jan 20, 2024, 10:00 AM Jan 20, 2024, 10:00 AM Dec 17, 2023, 09:40 PM

Zkouška se skládá z písemné a ústní části, pro úspěšné absolvování je nutné mít min. 50 % z každé části. 
Při testu PE je povoleno používat kalkulačku, nikoli však mobil, tablet atp.

detail Z 21/30
Financial Management (M501012) CUD exam winter Jan 21, 2024 - Sunday 10:00 J 3B 837 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. Jan 20, 2024, 10:00 AM Jan 20, 2024, 10:00 AM Dec 17, 2023, 09:40 PM

Zkouška se skládá z písemné a ústní části, pro úspěšné absolvování je nutné mít min. 50 % z každé části. 
Při testu PE je povoleno používat kalkulačku, nikoli však mobil, tablet atp.

detail 14/15
Principles of Law (B501012) CUD exam winter Jan 21, 2024 - Sunday 20:00 837 Lochmanová Ludmila doc. JUDr. Ph.D. Jan 20, 2024, 10:00 AM Jan 20, 2024, 10:00 AM

Online schůzka v MS Teams, s kamerou a bez sluchátek, test v e-learningu, následná diskuze.

detail 0/15
Labor Law (B501025) CUD exam winter Jan 21, 2024 - Sunday 20:30 837 Lochmanová Ludmila doc. JUDr. Ph.D. Jan 20, 2024, 10:00 AM Jan 20, 2024, 10:00 AM

Online schůzka v MS Teams, s kamerou a bez sluchátek, test v e-learningu, následná diskuze.

detail 4/10
Networking in English (AB501040) CUD exam winter Jan 22, 2024 - Monday 08:00 J 3A 837 Kapila Francis Patrick Ing. Ph.D. Jan 21, 2024, 10:00 AM Jan 21, 2024, 10:00 AM Jan 17, 2024, 12:00 AM
detail 16/21
Psychology for Managers (B501008) CUD exam winter Jan 22, 2024 - Monday 08:00 J 3C 837 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. Jan 21, 2024, 10:00 AM Jan 21, 2024, 10:00 AM Dec 05, 2023, 12:00 AM

Pouze pro studenty, kteří mají splněná všechna 3 cvičení

detail 10/40
International Financial and Tax Environment (B501013) CUD exam winter Jan 22, 2024 - Monday 08:00 J 3B 837 Danko Jakub Ing. Ph.D. Jan 22, 2024, 07:00 AM Jan 22, 2024, 07:00 AM
detail 0/8
Six Sigma (AM501028) CUD exam winter Jan 22, 2024 - Monday 09:00 837 Hykš Ondřej Ing. Jan 15, 2024, 10:00 AM Jan 21, 2024, 10:00 AM Nov 23, 2023, 12:00 AM
detail Z 40/50
Business Economics (B501002) CUD exam winter Jan 22, 2024 - Monday 09:00 J 1B 837 Klečka Jiří Ing. Ph.D. Jan 20, 2024, 09:00 AM Jan 21, 2024, 09:00 AM

Písemný test - s sebou kalkulačku a psací potřeby. Ústní zkouška dle výsledků testu bude následující den v dopoledních hodinách.

detail Z 40/50
Financial Management (M501012) CUD exam winter Jan 22, 2024 - Monday 09:00 J 1B 837 Klečka Jiří Ing. Ph.D. Jan 20, 2024, 09:00 AM Jan 21, 2024, 09:00 AM

Písemný test - s sebou kalkulačku a psací potřeby. Ústní zkouška dle výsledků testu bude následující den v dopoledních hodinách.

detail 2/10
Presentation Skills (AB501046) CUD exam winter Jan 22, 2024 - Monday 11:30 J 3A 837 Kapila Francis Patrick Ing. Ph.D. Jan 21, 2024, 10:00 AM Jan 21, 2024, 10:00 AM Jan 17, 2024, 12:00 AM
detail 5/20
Managerial Decision-making (AM501008) CUD exam winter Jan 22, 2024 - Monday 14:30 J 4B 837 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. Jan 22, 2024, 10:00 AM Jan 22, 2024, 10:00 AM

You must register there.

For MDM:
Yes: calculator, books, notes, electr. devices without int. connection.
No: electr. devices with internet connection, phone.

detail 5/20
Production Systems Design (AM501015) CUD exam winter Jan 22, 2024 - Monday 14:30 J 4B 837 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. Jan 22, 2024, 10:00 AM Jan 22, 2024, 10:00 AM

You must register there.

For MDM:
Yes: calculator, books, notes, electr. devices without int. connection.
No: electr. devices with internet connection, phone.

detail 5/20
Managerial Decision-making (M501008) CUD exam winter Jan 22, 2024 - Monday 14:30 J 4B 837 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. Jan 22, 2024, 10:00 AM Jan 22, 2024, 10:00 AM

You must register there.

For MDM:
Yes: calculator, books, notes, electr. devices without int. connection.
No: electr. devices with internet connection, phone.

detail 6/8
Principles of Law (AB501012) CUD exam winter Jan 23, 2024 - Tuesday 08:30 J 3D 837 Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. Jan 22, 2024, 10:00 AM Jan 22, 2024, 10:00 AM
detail 6/8
Regional Development and Public Administration (M501059) CUD exam winter Jan 23, 2024 - Tuesday 08:30 J 3D 837 Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. Jan 22, 2024, 10:00 AM Jan 22, 2024, 10:00 AM
detail Z 0/10
Principles of Management (B501001) CUD exam winter Jan 23, 2024 - Tuesday 09:00 J 1F 837 Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. Jan 22, 2024, 10:00 AM Jan 22, 2024, 10:00 AM
detail Z 11/15
Principles of Management (B501001) CUD exam winter Jan 23, 2024 - Tuesday 09:00 J 1E 837 Savický Nikolaj PhDr. Ph.D. Jan 22, 2024, 10:00 AM Jan 22, 2024, 10:00 AM
detail 3/20
Statistics 1 (B501009) CUD exam winter Jan 23, 2024 - Tuesday 09:00 J 1B 837 Rihova Elena Mgr. Ph.D. Jan 22, 2024, 11:59 PM Jan 22, 2024, 11:59 PM Dec 18, 2023, 12:00 AM
detail 14/15
Mathematics (B501094) CUD exam winter Jan 23, 2024 - Tuesday 09:00 J 3A 837 Vozárová Pavla Ing. Mgr. Ph.D., M.A. Jan 22, 2024, 10:00 AM Jan 22, 2024, 10:00 AM
detail 6/15
Logistics (B501005) CUD exam winter Jan 23, 2024 - Tuesday 14:00 J 1A 837 Košťálek Josef Ing. Ph.D. Jan 22, 2024, 10:00 AM Jan 22, 2024, 10:00 AM

Kalkulačky sebou.

detail Z 4/8
Microeconomics (AB501010) CUD exam winter Jan 23, 2024 - Tuesday 16:00 J 3B 837 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. Jan 22, 2024, 10:00 AM Jan 22, 2024, 10:00 AM
detail 3/8
Macroeconomic Theory (AM501007) CUD exam winter Jan 23, 2024 - Tuesday 16:00 J 3B 837 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. Jan 22, 2024, 10:00 AM Jan 22, 2024, 10:00 AM
detail 4/12
Psychology for Managers (B501008) CUD exam winter Jan 23, 2024 - Tuesday 16:00 J 3C 837 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. Jan 22, 2024, 10:00 AM Jan 22, 2024, 10:00 AM Dec 05, 2023, 12:00 AM

Pouze pro studenty, kteří mají splněná všechna 3 cvičení

detail 8/15
Macroeconomic Theory (M501007) CUD exam winter Jan 23, 2024 - Tuesday 16:00 J 3B 837 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. Jan 22, 2024, 10:00 AM Jan 22, 2024, 10:00 AM
detail Z 1/8
Microeconomics (AB501010) CUD exam winter Jan 23, 2024 - Tuesday 17:00 J 3B 837 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. Jan 22, 2024, 10:00 AM Jan 22, 2024, 10:00 AM
detail 7/8
Macroeconomic Theory (AM501007) CUD exam winter Jan 23, 2024 - Tuesday 17:00 J 3B 837 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. Jan 22, 2024, 10:00 AM Jan 22, 2024, 10:00 AM
detail 4/15
Macroeconomic Theory (M501007) CUD exam winter Jan 23, 2024 - Tuesday 17:00 J 3B 837 Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. Jan 22, 2024, 10:00 AM Jan 22, 2024, 10:00 AM
detail Z 14/20
Microeconomics (B501010) CUD exam winter Jan 23, 2024 - Tuesday 17:30 J 1B 837 Šumpíková Markéta doc. Ing. Ph.D. Jan 22, 2024, 10:00 AM Jan 22, 2024, 10:00 AM
detail 0/6
Principles of Management (AB501001) CUD exam winter Jan 24, 2024 - Wednesday 09:00 J 3A 837 Kapila Francis Patrick Ing. Ph.D. Jan 23, 2024, 10:00 AM Jan 23, 2024, 10:00 AM Jan 12, 2024, 12:00 AM

ONLY STUDENTS WITH CREDITS SHOULD REGISTER.

 

Thank you.

detail 13/30
Statistics 1 (AB501009) CUD exam winter Jan 24, 2024 - Wednesday 09:00 J 3B 837 Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. Jan 23, 2024, 10:00 AM Jan 23, 2024, 10:00 AM
detail 13/30
Statistical Analysis (AM501001) CUD exam winter Jan 24, 2024 - Wednesday 09:00 J 3B 837 Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. Jan 23, 2024, 10:00 AM Jan 23, 2024, 10:00 AM
detail 12/15
Human Resources Management (B501003) CUD exam winter Jan 24, 2024 - Wednesday 09:00 J 3C 837 Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. Jan 23, 2024, 10:00 AM Jan 23, 2024, 10:00 AM

Pouze pro studenty vyžadující detailní přípravu

detail 11/15
Applied mathematics (B501095) CUD exam winter Jan 24, 2024 - Wednesday 09:00 J 3A 837 Vozárová Pavla Ing. Mgr. Ph.D., M.A. Jan 23, 2024, 10:00 AM Jan 23, 2024, 10:00 AM
detail 13/30
Statistical Analysis (M501001) CUD exam winter Jan 24, 2024 - Wednesday 09:00 J 3B 837 Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. Jan 23, 2024, 10:00 AM Jan 23, 2024, 10:00 AM
detail 0/2
Communication Systems and Networks (AM501027) CUD exam winter Jan 24, 2024 - Wednesday 10:00 837 Maga Dušan prof. Ing. Ph.D. Jan 23, 2024, 10:00 AM Jan 23, 2024, 10:00 AM

On-line exam in Moodle

detail 6/6
Human Resources Management (B501003) CUD exam winter Jan 24, 2024 - Wednesday 10:00 J 1F 837 Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. Jan 23, 2024, 10:00 AM Jan 23, 2024, 10:00 AM
Pouze ústní zkouška bez možnosti detailní přípravy
detail Z 7/15
Project Management (M501003) CUD exam winter Jan 24, 2024 - Wednesday 10:00 J 1G 837 Strachotová Dana Ing. Ph.D. Jan 23, 2024, 10:00 AM Jan 23, 2024, 10:00 AM

Zkouškový test

detail Z 0/15
Project Management (M501003) CUD exam winter Jan 24, 2024 - Wednesday 12:00 J 4B 837 Strachotová Dana Ing. Ph.D. Jan 23, 2024, 10:00 AM Jan 23, 2024, 10:00 AM

Ústní zkouška

detail 3/8
Pharmacoeconomy (B501083) CUD exam winter Jan 24, 2024 - Wednesday 14:30 J 4B 837 Strachotová Dana Ing. Ph.D. Jan 23, 2024, 10:00 AM Jan 23, 2024, 10:00 AM

ústní forma zkoušky

detail 1/8
Pharmacoeconomy (B501083) CUD exam winter Jan 24, 2024 - Wednesday 14:30 J 4B 837 Strachotová Dana Ing. Ph.D. Jan 23, 2024, 10:00 AM Jan 23, 2024, 10:00 AM

zkouška formou písemného testu

detail 3/15
Applied mathematics (B501095) CUD exam winter Jan 25, 2024 - Thursday 09:00 J 1B 837 Konopka Filip RNDr. Mgr. Bc. Jan 24, 2024, 10:00 AM Jan 24, 2024, 10:00 AM

Pro studenty z mé paralelky.

Po napsání písemného testu následuje ústní zkouška.

detail 2/10
Managerial Decision-making (AM501008) CUD exam winter Jan 25, 2024 - Thursday 09:30 J 3C 837 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. Jan 24, 2024, 10:00 AM Jan 24, 2024, 10:00 AM

You must register there.

For MDM:
Yes: calculator, books, notes, electr. devices without int. connection.
No: electr. devices with internet connection, phone.

detail 2/10
Production Systems Design (AM501015) CUD exam winter Jan 25, 2024 - Thursday 09:30 J 3C 837 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. Jan 24, 2024, 10:00 AM Jan 24, 2024, 10:00 AM

You must register there.

For MDM:
Yes: calculator, books, notes, electr. devices without int. connection.
No: electr. devices with internet connection, phone.

detail 2/10
Managerial Decision-making (M501008) CUD exam winter Jan 25, 2024 - Thursday 09:30 J 3C 837 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. Jan 24, 2024, 10:00 AM Jan 24, 2024, 10:00 AM

You must register there.

For MDM:
Yes: calculator, books, notes, electr. devices without int. connection.
No: electr. devices with internet connection, phone.

detail 1/4
Management of Enterprise Processes (AB837003) CUD exam winter Jan 25, 2024 - Thursday 10:00 J 1F 837 Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. Jan 24, 2024, 10:00 AM Jan 24, 2024, 10:00 AM
Results 301-350 of 875 previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 next
 
VŠCHT Praha