Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 183)
Registration for 2019/2020 winter
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
all courses
Properties:
 
export to excel
CapacityCourseTypeSemesterDateTimeBuildingRoomGuarantorTeacherCancel beforeRegistration untilRegistration from
detail 1/5
Engineering Thermodynamics (AM105004) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 105 Krýsa Josef prof. Dr. Ing. 19.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
room F04
detail 26/40
Biology I (B320003) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 B BIII 320 Marková Michaela Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00 18.11.2019 18:00
detail 1/4
Organic Reactions Mechanisms (D110002) exam both 23.01.2020 - Thursday 09:00 110 Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
A 271
detail 9/30
Organic Chemistry of Selected Elements (D110011) exam both 23.01.2020 - Thursday 09:00 B B15 110 Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00 26.12.2019 00:00
detail 2/15
Interpretation of Chromatographic and Spectrometric Data (D323026) exam both 23.01.2020 - Thursday 09:00 B B11 323 Lacina Ondřej Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
detail 1/5
Engineering Thermodynamics (M105004) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 105 Krýsa Josef prof. Dr. Ing. 19.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
room F04
detail 0/10
Forensic analysis of metallic and inorganic non-metallic materials (M106017) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 B B22 106 Michalcová Alena Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
detail 1/4
Organic Reaction Mechanisms (M110006) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 110 Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
A 271
detail 9/30
Computations and Visualization of Molecules (M110007) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 B B15 110 Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00 26.12.2019 00:00
detail 7/10
Thermodynamics of Materials (M126002) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 B B360 126 Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00 06.01.2020 00:00
detail 2/15
Interpretation of chromatographic and spectrometric data (M323017) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 B B11 323 Lacina Ondřej Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
detail 0/10
Analysis of materials (N106038) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 B B22 106 Michalcová Alena Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
detail 0/10
Forensic analysis of metallic and inorganic non-metallic materials (N106043) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 B B22 106 Michalcová Alena Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
detail 9/30
Organic Chemistry of Selected Elements (N110011) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 B B15 110 Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00 26.12.2019 00:00
detail 1/4
Organic Reaction Mechanisms (N110015) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 110 Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
A 271
detail 9/30
Computations and Visualization of Molecules (N110024) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 B B15 110 Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00 26.12.2019 00:00
detail 1/8
Technology Process Design (N111019) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 111 Trejbal Jiří Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
A66
detail 7/10
Thermodynamics of Materials (N126004) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 B B360 126 Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00 06.01.2020 00:00
detail Z 3/6
Fundamentals of Wastewater Treatment (N217006) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 B B08 217 Růžičková Iveta Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
detail 1/10
Fundamentals of Wastewater Treatment (N217006) credit/colloquium winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 B B08 217 Růžičková Iveta Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
detail 130/150
Biochemistry I (N320001) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 B BII 320 Fukal Ladislav prof. Ing. CSc. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00 05.11.2019 00:00
Pro studenty všech fakult. Zkoušející Prof. Fukal, Prof. Hynek, Prof. Valentová, Doc. Lipovová
detail 130/150
Biochemistry A (N320024) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 B BII 320 Fukal Ladislav prof. Ing. CSc. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00 05.11.2019 00:00
Pro studenty všech fakult. Zkoušející Prof. Fukal, Prof. Hynek, Prof. Valentová, Doc. Lipovová
detail 2/15
Interpretation of chromatographic and spectrometric data (N323047) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 B B11 323 Lacina Ondřej Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
detail 1/10
Food traceability and authenticity (N324029) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 B B02 324 Čížková Helena doc. Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
detail 12/30
Unit Operations of Chemical Engineering II (N409003) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 B B03 409 Schreiber Igor prof. Ing. CSc. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
Ústní zk. CHI II. Rozpis studentů bude na uchi.vscht.cz den před zk. Dotazy na tokarovl@vscht.cz
detail 7/15
Biological Process Engineering (N409012) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 B B139 409 Hasal Pavel prof. Ing. CSc. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00 29.11.2019 00:00
detail 1/4
Organic Reactions Mechanisms (P110002) exam both 23.01.2020 - Thursday 09:00 110 Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
A 271
detail 9/30
Organic Chemistry of Selected Elements (P110007) exam both 23.01.2020 - Thursday 09:00 B B15 110 Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00 26.12.2019 00:00
detail 2/5
Food Packaging and Preservation (S324026N) exam winter 23.01.2020 - Thursday 09:00 B B02 324 Čížková Helena doc. Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
detail 2/5
European history (N832041) credit/colloquium winter 23.01.2020 - Thursday 09:30 832 Tuček Jan Mgr. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
místnost x05
detail 0/5
Macromolecular Chemistry (B112002) exam winter 23.01.2020 - Thursday 10:00 112 Roda Jan prof. Ing. CSc. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
B112002 Makromolekulární chemie
detail 0/6
Isolation and Separation of Molecules (M342005) exam winter 23.01.2020 - Thursday 10:00 342 Prokudina Elena Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
detail 4/12
Atmospheric Chemistry (N216007) exam winter 23.01.2020 - Thursday 10:00 A A172 216 Staf Marek Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00 09.01.2020 00:00
Zkouška - Chemie ovzduší
detail 9/10
Chemistry of food raw materials and products (N323049) exam winter 23.01.2020 - Thursday 10:00 323 Cejpek Karel doc. Dr. Ing. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
v místnosti B312
detail 0/20
Analytical Chemistry I (N402002A) credit/colloquium winter 23.01.2020 - Thursday 10:00 A AI 402 Kania Patrik Ing. Ph.D. 22.01.2020 12:00 22.01.2020 12:00 05.12.2019 12:00
Souhrnný zápočtový test z Analytické chemie I, index s sebou, termín NENÍ určen pro NanoMikro
detail Z 24/30
Analytical Chemistry I (N402002A) exam winter 23.01.2020 - Thursday 10:00 A AI 402 Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
Analytická chemie I - zkouška (není určena pro NanoMikro)
detail Z 17/25
Analytical Chemistry II (N402004) exam winter 23.01.2020 - Thursday 10:00 A AI 402 Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
Index se zapsaným zápočtem a psací potřeby s sebou - výsledky týž den odpoledne
detail Z 1/3
Professional English Language II (N834009) exam winter 23.01.2020 - Thursday 10:00 834 Matesová Hedvika Ing. Mgr. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
Ústní část zkoušky Odborný anglický jazyk II
detail Z 4/10
Analytical Chemistry II (S402004) exam winter 23.01.2020 - Thursday 10:00 A AI 402 Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
Bring Study Record Book with the confirmation you´ve earned credits + a pen
detail 3/4
Human Biology (B111008) credit/colloquium winter 23.01.2020 - Thursday 10:30 111 Krupková Michaela Mgr. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
detail 3/4
Human Biology (B111008) exam winter 23.01.2020 - Thursday 10:30 111 Krupková Michaela Mgr. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
detail 3/4
Human Biology (N111040) credit/colloquium winter 23.01.2020 - Thursday 10:30 111 Krupková Michaela Mgr. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
detail 3/4
Human Biology (N111040) exam winter 23.01.2020 - Thursday 10:30 111 Krupková Michaela Mgr. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
detail 6/20
Engineering in the Pharmaceutical Industry (N111014) exam winter 23.01.2020 - Thursday 11:00 A A01 111 Patera Jan Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
detail 5/20
Waste Management and Treatment (AM240099) exam winter 23.01.2020 - Thursday 13:00 A A02 240 McGachy Lenka Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
Exam test Waste Management and Treatment
detail 2/14
Chemometrics in Analytical Chemistry (M402018) exam winter 23.01.2020 - Thursday 13:00 A A105 402 Kania Patrik Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00 26.11.2019 12:00
Analytická chemometrika - zkouška + zápočet
detail 1/4
Chemistry of the Power Cycle (N218020) exam winter 23.01.2020 - Thursday 13:00 B B166A 218 Parschová Helena doc. Dr. Ing. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
Součástí zkoušky je vypracování projektu
detail 28/30
Introduction to Food Legislation (N323006) exam winter 23.01.2020 - Thursday 13:00 B B32 323 Kocourek Vladimír prof. Ing. CSc. 22.01.2020 00:01 22.01.2020 12:00 19.12.2019 00:01
detail 2/14
Chemometrics in Analytical Chemistry (N402042) exam winter 23.01.2020 - Thursday 13:00 A A105 402 Kania Patrik Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00 26.11.2019 12:00
Analytická chemometrika - zkouška + zápočet
detail 5/20
Waste Management and Treatment (S240005) exam winter 23.01.2020 - Thursday 13:00 A A02 240 McGachy Lenka Ing. Ph.D. 22.01.2020 10:00 22.01.2020 10:00
Exam test Waste Management and Treatment
Results 301-350 of 1325 previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 27 next
 
VŠCHT Praha