Filtr:
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestr4EU+
detail B148030 Věcné kreslení 22310 148 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail B148031 Základy péče o památky 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B700013 Výtvarná dokumentace sklo - keramika III 22310 148 zimní s.:0/4, Z [HT] zimní ne
detail B148037 Informatika konzervování-restaurování 22310 148 zimní s.:1/2, KZ [HT] zimní ne
detail M148013 Konzervování dřeva 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail P036004 Vybrané kapitoly z dějin umění a uměleckého řemesla 22310 148 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P064002 Metodické přístupy a etické principy péče o objekty kulturního dědictví 22310 148 zimní s.:2/0, Jiné [HT] zimní ne
detail B148019 Struktura a vlastnosti vláken 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M148005 Laboratoř technologie konzervování-restaurování 22310 148 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M148006 Konstrukce a materiály historických staveb 22310 148 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní ne
detail M148007 Stavebně historický průzkum 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail P502001 Neutronové aplikace ve výzkumu objektů kulturního dědictví 22310 148 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P502002 Radiační fyzika pro studium památek 22310 148 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P502003 Radiační metody studia památek 22310 148 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P502004 Rentgenová fluorescenční analýza a její aplikace v památkové péči 22310 148 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail B148002 Anorganické materiály památek II 22310 148 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail B148003 Metody průzkumu památek 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B148005 Dějiny uměleckých řemesel-sklo,keramika a porcelán 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B148006 Dějiny uměleckých řemesel-kovy 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B148007 Dějiny uměleckých řemesel-textil 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B148012 Dějiny umění V 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B148014 Historie výroby a zpracování textilií 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B148016 Konstrukce střihů 22310 148 zimní s.:0/4, Z [HT] zimní ne
detail B148028 Organické materiály památek II 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B148039 Laboratoř technologie konzervování-restaurování I 22310 148 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní ne
detail B148041 Laboratoř technologie konzervování-restaurování III 22310 148 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní ne
detail B700018 Výtvarná dokumentace I kovy 22310 148 zimní s.:0/2, Z [HT] zimní ne
detail M148003 Konzervování anorganických stavebních materiálů 22310 148 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail B148032 Ikonografie 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B148033 Laboratoř programu konzervování-restaurování 22310 148 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní ne
detail B700002 Řemeslné techniky I 22310 148 zimní s.:0/10, Z [HT] zimní ne
detail B700020 Výtvarná dokumentace III kovy 22310 148 zimní s.:0/2, Z [HT] zimní ne
detail B700021 Řemeslné techniky zpracování kovů 22310 148 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní ne
detail M148001 Preventivní konzervace 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail P036001 Principy a postupy restaurování výtvarných děl z porézních anorganických materiálů 22310 148 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P036002 Principy a praktické postupy restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných děl z organických materiálů 22310 148 zimní s.:2/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P036003 Vybrané kapitoly instrumentální analýzy a diagnostických metod pro památkovou péči 22310 148 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail B148017 Konzervování textilu 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B148018 Technologie barvení 22310 148 zimní s.:2/3, Z+Zk [HT] zimní ne
detail B148024 Seminář semestrální práce III - textil 22310 148 zimní s.:0/2, Z [HT] zimní ne
detail B148026 Seminář semestrální práce V - textil 22310 148 zimní s.:0/2, Z [HT] zimní ne
detail B148035 Konzervování a restaurování památek 22310 148 zimní s.:2/0, Z [HT] zimní ne
detail B148046 Semestrální projekt studijního programu 22310 148 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail B700004 Řemeslné techniky III 22310 148 zimní s.:0/6, Z [HT] zimní ne
detail B700006 Semestrální práce I 22310 148 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní ne
detail B700008 Semestrální práce III 22310 148 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail B700010 Semestrální práce V 22310 148 zimní s.:0/12, KZ [HT] zimní ne
detail B700011 Výtvarná dokumentace sklo - keramika I 22310 148 zimní s.:0/4, Z [HT] zimní ne
detail B700014 Výtvarné cvičení I 22310 148 zimní s.:0/2, Z [HT] zimní ne
detail B700016 Výtvarné cvičení III 22310 148 zimní s.:0/2, Z [HT] zimní ne
detail M148010 Laboratorní projekt technologie konzervování - restaurování II 22310 148 zimní s.:0/12, KZ [HT] zimní ne
detail B148013 Figurální kreslení 22310 148 letní s.:0/4, KZ [HT] letní ne
detail M148004 Konzervování usní a textilu 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B700017 Výtvarné cvičení IV 22310 148 letní s.:0/2, Z [HT] letní ne
detail B700015 Výtvarné cvičení II 22310 148 letní s.:0/2, Z [HT] letní ne
detail B700012 Výtvarná dokumentace sklo - keramika II 22310 148 letní s.:0/5, Z [HT] letní ne
detail B700005 Řemeslné techniky IV 22310 148 letní s.:0/4, Z [HT] letní ne
detail B700003 Řemeslné techniky II 22310 148 letní s.:0/10, Z [HT] letní ne
detail B148045 Dějiny odívání 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B148025 Seminář semestrální práce IV - textil 22310 148 letní s.:0/2, Z [HT] letní ne
detail B148022 Textilně technologický průzkum 22310 148 letní s.:2/2, KZ [HT] letní ne
detail M148008 Laboratorní projekt technologie konzervování - restaurování I 22310 148 letní s.:0/10, KZ [HT] letní ne
detail B148036 Konzervování archeologických nálezů 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M148011 Památková péče 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M148009 Pomocné historické vědy 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M148012 Konzervování archivních a knihovních fondů 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B148021 Textilní technologie 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B148040 Laboratoř technologie konzervování-restaurování II 22310 148 letní s.:0/10, KZ [HT] letní ne
detail P036005 Doktorské kolokvium I 22310 148 letní s.:1/0, Jiné [HS] letní ne
detail P500002 Algoritmy výpočetní genomiky 22310 148 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail P502005 Doktorské kolokvium II 22310 148 letní s.:1/0, Jiné [HS] letní ne
detail B148009 Dějiny umění II 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B148020 Technická dokumentace oděvů 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B148027 Organické materiály památek I 22310 148 letní s.:3/0, Zk [HT] letní ne
detail B148034 Základy archeologie 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B148038 Fotografické techniky 22310 148 letní s.:1/3, Z [HT] letní ne
detail B148042 Odborná praxe restaurování I 22310 148 letní s.:0/0, Z [HT] letní ne
detail B148043 Odborná praxe restaurování II 22310 148 letní s.:0/0, Z [HT] letní ne
detail B700019 Výtvarná dokumentace II kovy 22310 148 letní s.:0/2, Z [HT] letní ne
detail B148044 Seminář k bakalářské práci programu technologie konzervování-restaurování 22310 148 letní s.:0/2, Z [HT] letní ne
detail B700001 Bakalářská práce-restaurování 22310 148 letní s.:0/20, Z [HT] letní ne
detail P148003 Doktorské kolokvium III 22310 148 letní s.:1/0, Jiné [HS] letní ne
detail B148004 Dějiny uměleckých řemesel 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B148015 Chemie vláken 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B148011 Dějiny umění IV 22310 148 2/0, Zk [HT] oba ne
detail B148010 Dějiny umění III 22310 148 2/0, Z [HT] oba ne
detail B148008 Dějiny umění I 22310 148 2/0, Z [HT] oba ne
detail N700001 Bakalářská práce-restaurování 22310 148 0/20, Z [HT] oba ne
detail B148023 Modelování 22310 148 0/4, KZ [HT] oba ne
detail AP148001 Conservation of Building Materials and Degradation Theories 22310 148 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail B700009 Semestrální práce IV 22310 148 0/10, KZ [HT] oba ne
detail B148001 Anorganické materiály památek I 22310 148 3/0, Zk [HT] oba ne
detail B700007 Semestrální práce II 22310 148 0/6, KZ [HT] oba ne
detail P148002 Mechanismy degradace organických materiálů a metody jejich konzervování 22310 148 2/0, Jiné [HT] oba ne