Filtr:
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestr4EU+
detail S403008 Electrochemistry 22340 403 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní ne
detail S403016 Physical Chemistry of Colloidal Systems 22340 403 zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail N403043 Kvantová mechanika v chemii: Pokročilý kurz 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail N403001 Fyzikálně-chemické vlastnosti látek 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail N403005 Chemická termodynamika pro zpracování ropy 22340 403 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail N403025 Chemické rovnováhy 22340 403 zimní s.:1/1, Zk [HT] zimní ne
detail N403028 Fyzikální chemie dějů na fázových rozhraních 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail N403034 Semestrální práce oboru fyzikální chemie II 22340 403 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail N403042 Úvod do moderní teorie fázových přechodů 22340 403 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail N403044 Laboratoř speciálních metod oboru fyzikální chemie II 22340 403 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní ne
detail N403017 Počítačová chemie 22340 403 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N403049 Klasické experimenty fyzikální chemie z pohledu počítačových simulací 22340 403 zimní s.:0/1, Z [HT] zimní ne
detail S403025 Chemical Equilibria 22340 403 zimní s.:3/2, Zk [HT] zimní ne
detail S403028 Physical Chemistry of Phase Boundaries 22340 403 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní ne
detail S403038 Processing of Physico-Chemical Data 22340 403 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní ne
detail N403041 Fyzikální chemie mikrosvěta 22340 403 zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail N403008 Elektrochemie 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail S403018 State Behaviour and Thermodynamic Properties of Fluids 22340 403 zimní s.:3/2, Zk [HT] zimní ne
detail S403021 Quantum Chemistry 22340 403 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní ne
detail AM403034 Advanced Experimental Techniques: Laboratory 22340 403 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail M403008 Stavové chování a termodynamické vlastnosti tekutin 22340 403 zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail N403011 Fyzikální chemie I 22340 403 zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail N403013A Laboratoř fyzikální chemie I 22340 403 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail N403021 Kvantová chemie 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail N403022 Fyzikální chemie vodných roztoků 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail S403006 Chemical Kinetics 22340 403 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní ne
detail S403011 Physical Chemistry I 22340 403 zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail N402087 Teoretické základy chemie 22340 403 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail N403046 Spektroskopické metody 22340 403 zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail S403012 Physical Chemistry: Laboratory II 22340 403 zimní s.:0/3, KZ [HT] zimní ne
detail D403011 Chemická termodynamika pro zpracování ropy 22340 403 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní ne
detail M403017 Praktikum z kvantové chemie 22340 403 zimní s.:0/1, Z [HT] zimní ne
detail P403006 Koloidní a povrchová chemie 22340 403 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail P403010 Chemická termodynamika pro zpracování ropy 22340 403 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail P403012 Elektrochemie 22340 403 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P403014 Fyzikální chemie pro technologickou praxi 22340 403 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail P403016 Úvod do moderní teorie fázových přechodů 22340 403 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AM403003 Physical Chemistry of Phase Boundaries 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AM403018 Chemical thermodynamics 22340 403 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AP403006 Colloid and Surface Chemistry 22340 403 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail AP403010 Chemical Thermodynamics for Oil Treatment 22340 403 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail AP403012 Electrochemistry 22340 403 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AP403014 Physical Chemistry for Technology Practice 22340 403 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail AP403016 Introduction to the Theory of Phase Transitions 22340 403 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail B403017 Seminář programu chemie 22340 403 zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M403001 Kvantová chemie 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M403009 Laboratoř speciálních metod fyzikální chemie I 22340 403 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail M403011 Fyzikální chemie vodných roztoků 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M403016 Matematické metody pro fyzikální chemii 22340 403 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní ne
detail M403018 Chemická termodynamika 22340 403 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M403020 Kvantová mechanika v chemii: Pokročilý kurz 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M403021 Klasické experimenty fyzikální chemie z pohledu počítačových simulací 22340 403 zimní s.:0/3, KZ [HT] zimní ne
detail M403022 Struktura a vlastnosti molekul a nízkodimenzionálních materiálů 22340 403 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní ne
detail S403001 Advanced Physical Chemistry 22340 403 letní s.:1/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail M403010 Fázové rovnováhy a chování heterogenních soustav 22340 403 letní s.:3/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail N403020 Fázové rovnováhy 22340 403 letní s.:3/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail N403033 Semestrální práce oboru fyzikální chemie I 22340 403 letní s.:0/4, KZ [HT] letní ne
detail D403019 Chemická kinetika 22340 403 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní ne
detail N403002 Fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření 22340 403 letní s.:0/3, KZ [HT] letní ne
detail N403048 Fyzikálně chemické principy membránových procesů 22340 403 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail S403014 Physical Chemistry II 22340 403 letní s.:3/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail B403012 Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav 22340 403 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail N403011A Fyzikální chemie I 22340 403 letní s.:3/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail N403013 Laboratoř fyzikální chemie I 22340 403 letní s.:0/4, KZ [HT] letní ne
detail N403040 Fyzikální chemie B 22340 403 letní s.:3/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail P403005 Pokročilé metody molekulové dynamiky 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail S403024 Structure and Properties of Molecules 22340 403 letní s.:3/1, Zk [HT] letní ne
detail N403007 Teoretická chemie 22340 403 letní s.:3/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail S403013 Physical Chemistry: Laboratory I 22340 403 letní s.:0/4, KZ [HT] letní ne
detail N403036 Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav 22340 403 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail D403026 Pokročilé metody charakterizace pevných látek 22340 403 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní ne
detail AP403017 Advanced methods for characterization of solids 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail P403017 Pokročilé metody charakterizace pevných látek 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail AP403011 Chemical Kinetics 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail M403013 Semestrální práce - fyzikální chemie I 22340 403 letní s.:0/4, KZ [HT] letní ne
detail P403001 Molekulární modelování a simulace 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail P403002 Statistická termodynamika 22340 403 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail P403003 Odhad fyzikálně chemických vlastností ze struktury molekuly 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail P403004 Fázové rovnováhy 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail P403007 Transportní a membránové procesy 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail P403008 Základní fyzikálně chemické veličiny a jejich měření 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail P403011 Chemická kinetika 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail P403019 Pokročilá kvantová mechanika pro chemiky 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail AM403007 Property estimation methods for chemicals and mixtures 22340 403 letní s.:2/0, Z+Zk [HT] letní ne
detail AM403030 Structure and Properties of Molecules 22340 403 letní s.:3/1, Zk [HT] letní ne
detail AP403001 Molecular Modelling and Simulation 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail AP403002 Statistical Thermodynamics 22340 403 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail AP403003 Estimation of Physico-chemical Properties from Molecular Structures 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail AP403004 Phase Equilibria 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail AP403005 Advanced methods of molecular dynamics 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail AP403007 Transport and Membrane Processes 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail AP403008 Basic Physico-chemical Quantities and their Measurements 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail AP403019 Advanced Quantum Mechanics for Chemists 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail M403002 Statistická termodynamika, molekulové modelování a simulace 22340 403 letní s.:3/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail M403004 Fyzikálně chemické principy membránových procesů 22340 403 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail M403007 Odhadové metody pro fyzikálně-chemické vlastnosti látek a směsí 22340 403 letní s.:2/0, Z+Zk [HT] letní ne
detail N403003 Základy chemicko-inženýrské termodynamiky 22340 403 letní s.:1/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail N403032 Základy fyzikální chemie 22340 403 2/1, Z+Zk [HT] oba ne
detail M403005 Kinetika chemických a fotofyzikálních dějů 22340 403 2/1, Z+Zk [HT] oba ne
detail N403014 Fyzikální chemie II 22340 403 3/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail N403016 Fyzikální a koloidní chemie 22340 403 3/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail N403035 Fyzikální chemie A 22340 403 3/2, KZ [HT] oba ne
detail P403009 Pokročilé základy fotoniky 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail P403015 Statistické zpracování experimentálních dat 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail P403020 Pokročilé metody kvantové chemie pro interpretaci experimentu 22340 403 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P403021 Pokročilá kvantová mechanika pro chemickou fyziku a senzoriku 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail P403022 Moderní nanoskopické techniky studia molekul 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail P403023 Kvantové počítače a algoritmy 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail N403012 Laboratoř fyzikální chemie II 22340 403 0/3, KZ [HT] oba ne
detail D403002 Stavové chování a základy termodynamiky 22340 403 0/0, Jiné [HT] oba ne
detail P403013 Fyzikální chemie polymerních soustav 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail P403018 Vibrační spektroskopie 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail AP403013 Physical Chemistry of Polymer Systems 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail AP403009 Advanced Fundamentals of Photonics 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail AP403015 Statistical treatment of experimental data 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail AP403018 Vibrational Spectroscopy 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail AP403020 Advanced methods of quantum chemistry for experiment 22340 403 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP403021 Advanced Quantum Mechanics for chemical physics and sensorics 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail AP403022 Modern nanoscopic techniques for molecular investigation 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail AP403023 Quantum Computers and Algorithms 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail B403007 Teoretické základy chemie 22340 403 2/2, Z [HT] oba ne
detail B403003 Fyzikální chemie I 22340 403 3/2, Z+Zk [HT] oba ne