Nuclear Energy - AB218003
Anglický název: Nuclear Energy
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc.
Záměnnost : B218003, N218023
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Přehledový předmět poskytující základní informace o funkci jaderných elektráren, jejich místě v energetice světové i české, o souvisejících technologiích a nakládání s radioaktivními odpady.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Studenti budou umět : orientovat se v problematice, rozumět funkci jaderné elektrárny, rozumět základním materiálovým problémům JE

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Z:Bečvář Josef a kol. : Jaderné elektrárny, SNTL, 1981, ISBN 04-237-81

D:Spinks J.W.T., Woods R.J. : Introduction to Radiation Chemistry, ISBN 0-471-61403-3, John Wiley & Sons, Inc. 1990 ISBN 0-471-61403-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

www.sujb.cz

www.surao.cz

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

lectures and excursions

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Knowledge in the range of lectures and short presentation on defined topic

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

1. Historický přehled

2. Energetická bilance Země, současnost a budoucnost

3. Vlastnosti a popis atomového jádra, jaderné záření a štěpení jader

4. Jaderný reaktor, chemické a fyzikální procesy

5. Reaktory PWR, VVER

6. Jaderná bezpečnost

7. Chemie uranu, zpracování uranové rudy. Výroba jaderných paliv

8. Přepracování jaderného paliva

9. Způsoby likvidace nízkoaktivního odpadu

10. Způsoby likvidace vysoceaktivního odpadu,vyhořelé palivové články

11. Demontáž a likvidace jaderných elektráren

12. Atomový zákon

13. Užití radioizotopů, technologické užití, speciální analytické metody, diagnostika

14. Jaderná energetika v ČR, současnost a perspektivy

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

No.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

ne.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Ústní zkouška