Biochemistry I - AB320001
Anglický název: Biochemistry I
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hynek Radovan prof. Dr. Ing.
Fukal Ladislav prof. Ing. CSc.
Valentová Olga prof. RNDr. CSc.
Záměnnost : B320001, N320001
Je záměnnost pro: B320001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)
Předmět je zaměřen na pochopení základních principů biochemie; tedy jak na strukturu a funkci různých biologických molekul, tak na metabolismus.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Studenti budou umět:

Základy biochemie; to znamená vlastnosti různých biologických molekul včetně souvislostí mezi jejich strukturou a funkcí, principy enzymové katalýzy a rozdělení enzymů do základní tříd, funkci biomembrán a membránový transport; dále pak obecné principy látkové a energetické přeměny, hlavní metabolické dráhy včetně fotosyntézy a metabolismu dusíkatých látek.

Literatura -
Poslední úprava: Hynek Radovan prof. Dr. Ing. (15.09.2023)

1. Biochemistry 8th Edition by Mary K. Campbell (Author), Shawn O. Farrell (Author)

2. Lehninger Principles of Biochemistry, Fourth Edition; David L. Nelson; Michael M. Cox; Published by W. H. Freeman (2004) ISBN 10: 0716743396 ISBN 13: 9780716743392

3. Voet's Principles of Biochemistry, 5th Edition Glo bal Edition. Autor Donald Voet, Charlotte W. Pratt, Judith G. Voet

Studijní opory -
Poslední úprava: Hynek Radovan prof. Dr. Ing. (15.09.2023)

Other materials for Biochemistry I available on: https://e-learning.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

1. Živé systémy, jejich složení a organizace

2. Aminokyseliny (vlastnosti, stanovení a reakce) a peptidy

3. Bílkoviny (vztah struktury a funkce)

4. Enzymy: struktura, názvosloví, rozdělení do tříd

5. Reakční kinetika enzymových reakcí; regulace činnosti enzymů

6. Chemie nukleotidů a nukleových kyselin; replikace

7. Transkripce, translace a posttranslační modifikace

8. Chemie lipidů. Biomembrány a membránový transport

9. Principy látkové a energetické přeměny; bioenergetika

10. Aerobní a anaerobní respirace; světlá fáze fotosynthesy

11. Citrátový a glyoxylátový cyklus

12. Chemie sacharidů. Metabolismus sacharidů I

13. Metabolismus sacharidů II. Metabolismus lipidů

14. Metabolismus dusíkatých látek

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Úspěšné absolvování seminářů (včetně požadovaných testů) a písemné i ústní části zkoušky.