Bioorganic Chemistry of Natural Compounds - AB342001
Anglický název: Bioorganic Chemistry of Natural Compounds
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Parkan Kamil doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : B342001, N342001, S342001
Je záměnnost pro: B342001
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)
Předmět seznamuje se základními skupinami přírodních látek, jejich vlastnostmi, reakcemi a využitím. Vysvětluje též základní pojmy související se strukturou molekul, jejich stereochemií a chiralitou, včetně vztahu mezi strukturou a biologickou aktivitou.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Studenti budou umět:

Názvosloví organických sloučenin

Popsat strukturu, vlastnosti a reakce jednotlivých skupin přírodních látek a jejich biogenezi

Určit konfiguraci, chiralitu, pravděpodobné konformace na základě strukturního vzorce

Znázorňovat reakční mechanismy základních typů chemických a biochemických reakcí

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Z: McMurry J.: Organická chemie, 6. vyd., VUT Brno, VŠCHT Praha, 2002, 9788070806371

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Poznámky k přednáškám

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

1. Bioorganická chemie, definice přírodních látek, přehled, výskyt a názvosloví

2. Stereochemie přírodních látek, chiralita

3. Isolace sloučeniny, určení struktury

4. Souvislosti mezi strukturou, biogenesí a biologickou aktivitou

5. Monosacharidy, nukleofilní adice na karbonylovou skupinu

6. Oligosacharidy, polysacharidy

7. Aminy, bazicita, nukleofilita

8. Alkaloidy, nukleosidy, drogy, léčiva

9. Hydroxykyseliny, kyselost

10. Aminokyseliny, peptidy, proteiny

11. Lipidy, prostaglandiny

12. Terpenoidy, elektrofilní adice, polyfenoly

13. Antibiotika, drogy, léčiva, patentová politika

14. Určování metabolických cest, značení prekurzorů, sledování metabolitů, falšování potravin

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Základní kurz organické chemie

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Podmínkou pro udělení zápočtu jsou dva průběžné testy s výsledkem nad 50 %. Předmět je ukončen ústní zkouškou.