International Financial and Tax Environment - AB501013
Anglický název: International Financial and Tax Environment
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501013
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.02.2021)

R: Schreiber, U. (2013). International Company Taxation. Berlin: Springer Verlag.

A: Richards, W.L. (2016). International Commerce – Financial and Taxation Law. Sarasota, FI: First Edition Design Publishing.

F. S. Mishkin: The Economics of Money, Banking and Financial Markets

F. S. Mishkin, S.G.Eakins: Financial Markets and Institutions

R. A. Brealeay, S. C. Myers, F. Allen: Principles of Corporate Finance

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (20.02.2021)

1.The International Financial System

2 Interest rates, money market, bond market

3 Stock market

4.Time value of money

5 Investment valuation, risk, portfolio valuation, CAPM model

6. Taxes – microeconomic and macroeconomic perspective

7. Fiscal policy

8. Issue of securities, capital structure and value of a firm

9. Translation Risk in International Businesses

10. Credit risk

11. Risk management and financial derivatives: futures, forwards, options

12. Financial institutions and financial crises, role of central banks

13. Central banks and monetary policy

14. International finance and monetary policy

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

There is expected an active participation during the semester. Final test covers theory as well as practical case studies.