Presentation Skills - AB501046
Anglický název: Presentation Skills
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
The course develops speaking and presenting skills and professional lexis for students on the B1-B2 CEFR level. Attention will be paid to the structure and organization of ideas, a wide range of strategies and techniques and their effective implementation, the language of presentations, and its functions in various contexts. Students will minimize their weak points and develop strengths. The course focuses on practical training and individual performance development. A rich database of resources is given to learn from. Covered topics include Structure and Organization, Balancing verbal and non-verbal, Voice and Intonation, Props, Slide design, Notes and Handouts.
Poslední úprava: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Literatura - angličtina

Selected chapters from

R: Powell, M. (2011): Dynamic Presentations, CUP

R: Reynolds, Garr. (2020): Presentation Zen, Pearson Education,3rd edition,. ISBN: 978-0-321-81198-1

A: Duarte, N.: Slide:ology ISBN: 978-0-596-52234 and https://www.duarte.com/books/slideology/

A:Tips on making presentations: http://www.kent.ac.uk/careers/presentationskills.htm[5.3.2016]

A: A. Cuddy, A.: Your body language shapes who you are

A: http://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are[5.3.2016]

A: R: Grussendorf, M. (2008): English for Presentations, ISBN: 978-80-7238-611-6

A: A. Rose (2020): PowerPoint Basics In 30 Minutes: How to make effective PowerPoint presentations using a PC, Amazon, ISBN: 978-1641880435

A: S. Evergreen (2019): Effective Data Visualization: The Right Chart for the Right Data, Amazon, ISBN: 978-1544350882

Poslední úprava: Scholleová Hana (16.12.2021)
Sylabus - angličtina

1. What makes a good presentation?

2. Design and delivery

3. Structure

4. Context and obstacles

5. Speech: language and communication „contract“

6. Speech: the power of a story

7. Power point and other tools

8. Listening, exploring, assembling

9. Notes and handouts

10. Nervousness and body language

11. Interaction

12. Q&A strategies

13. Avoiding common mistakes

14. Revision and final practice

Poslední úprava: Botek Marek (20.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Pro-active participation, delivering short practice assignments and a final presentation

Poslední úprava: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.2 6
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.3 8
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84