Czech language 2 - AB501081
Anglický název: Czech language 2
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Štefl Martin Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Štefl Martin Mgr. Ph.D. (14.12.2021)
The course Czech language 2 is intended for foreigners and is the second in a two part series. The aim of the course is to help students practice basic communication for functioning in everyday life in the Czech Republic. Related language skills, such as speaking, reading, listening, writing, basic grammar and phonics, are subordinate to this intention.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Štefl Martin Mgr. Ph.D. (18.02.2021)

R: Holá, L.: Czech Step by Step 1 (according to the language level A1, A2), Akropolis, 2016

R: Kestřánková, M.: Čeština pro cizince (according to the language level (A1–A2, B1) ISBN: 978-80-266-1187-5, ISBN: 978-80-266-1048-9

Additional teacher’s materials

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Štefl Martin Mgr. Ph.D. (18.02.2021)

1. Consolidation of grammar;

2. Meeting people;

3. Present tense – continuation;

4. Filling in forms and questionnaires

5. Numerals;

6. At the restaurant;

7. Food and beverages

8. Agreement / disagreement;

9. Apologies;

10. At the bank;

11. Verbs of motion (jet, jít)

12. Telephoning;

13. At the post office;

14. Test

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Štefl Martin Mgr. Ph.D. (18.02.2021)

Study requirements:

• Final written test,

• Progress tests

• Activity during the seminars

• Attendance