Professional English 1 - AB501084
Anglický název: Professional English 1
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:12
E-Kredity: zimní s.:12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Štefl Martin Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (09.12.2021)
Professional English 1 is the first semester of an intensive course designed to help foreign students reach the B2 level of mastering English, which is an obligatory pre-requisite for further university studies in the Czech Republic. The goal of this course is for students to augment their overall knowledge of the English language concerning the four language skills involved: Listening, Speaking, Reading and Writing. It should enhance their professional communicative competence in terms of vocabulary, grammar, intelligible pronunciation, listening comprehension, and coherent organization of information at sentence and discourse levels. The course aims for students to substantially increase their potential to pass the standardized B2 examination held at the end of the term.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (11.12.2021)

R: J. Bell and R. Gower (2018): First Expert Coursebook -3rd edition. Pearson.

R: Vince (2009): Language Practice for First /English Grammar and Vocabulary. McMillan, 5th edition with key.

R: Méndez, D. (2015): FCE Key Word Transformation 1st edition.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (11.12.2021)

1. Skills builder for writing and speaking

2. Planning your answer, making topic questions

3. Functions

4. Paraphrasing

5. Linking phrases

6. Word formation 1 – noun formation

7. Word formation 2 – prefixes, suffixes

8. Listening effectively

9. Predictions

10. Reading comprehension

11. Vocabulary building

12. Vocabulary extension

13. Listening effectively

14. Revision

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (09.12.2021)

Students can receive credit for the course if they:

1)submit all homework assignments on time and in good quality

2)have minimum 80% attendance

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 3.6 102
Práce na individuálním projektu 0.4 10
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
Účast na seminářích 5 140
12 / 12 336 / 336