Fundamentals of Procurement - AB501098
Anglický název: Fundamentals of Procurement
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vašek Jan PhDr. Bc. MSc. et MSc.
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
The aim of the course is to provide the necessary knowledge to understand the benefits and challenges of the B2B procurement, conduct business-to-business procurement on the junior level, and get acquainted with the basic models and tools necessary for the resolution of practical procuremet problems.
Poslední úprava: Scholleová Hana (16.10.2023)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Upon successful completion of the course, students will be able to: understand the benefits and challenges of B2B procurement; apply procurement procedures in the company; gain basic knowledge of procurement tools and processes; find and interpret information relevant for resolving specific procurement problems; be able to leverage the acquired knowledge to a wide range of management problems.

Poslední úprava: Scholleová Hana (16.10.2023)
Literatura - angličtina

Lysons, K., & Farrington, B. (2020). Procurement and supply chain management. Pearson UK.

Jackson, P. (2021) 102 Models of Procurement and Supply Chain Management, Cambridge Academic.

Burt, D.N. et al. (2020) Proactive Purchasing in the Supply Chain: The Key to World-Class Procurement, McGraw-Hill Professional.

Baily, P. (2015) Procurement, Principles & Management, Pearson.

Poslední úprava: Scholleová Hana (16.10.2023)
Sylabus - angličtina

1. What buyers do

2. Procurement process

3. Buyer skills development

4. Category management

5. Cost analysis

6. Management persuation

7. Negotiation

8. Internal customers

9. Conflict- resolution

10. Crisis management

11. Unethical employee behavior

12. Appraisal interview

13. Working with supervisor

14. Is procurement for you?

Poslední úprava: Scholleová Hana (16.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Active participation and online tests from the required paper and case study (minimum 30/50 points)

Exam in the form of an essay (minimum 25/50 points)

Poslední úprava: Scholleová Hana (16.10.2023)