Corrosion Engineering - AM106006
Anglický název: Corrosion Engineering
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://www.vscht.cz/eso/pracoviste-106_cze.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Prošek Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Neslučitelnost : M106006
Záměnnost : N106011
Je neslučitelnost pro: M106006
Je záměnnost pro: M106006
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.02.2019)
Předmět seznamuje s principy korozních dějů, mechanizmy a projevy jednotlivých nerovnoměrných forem koroze, chováním kovů ve významných korozních prostředích, metodami protikorozní ochrany a postupy korozního zkušebnictví.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.02.2019)

Studenti porozumí:

  • teorii korozních procesů kovových materiálů;
  • faktorům ovlivňujícím korozi kovových materiálů;
  • druhům a projevům korozního napadení;
  • chování konstrukčních kovových materiálů ve významných korozních prostředích;
  • principům protikorozní ochrany kovů;
  • základům korozního zkušebnictví a monitoringu koroze.
Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.02.2019)

Z:Novák P. a kol., Korozní inženýrství verze 1.02 CD, ÚKMKI VŠCHT Praha 2002

D:Jones D.A., Principles and prevention of corrosion, Prentice Hall 1996, ISBN 9780133599930

D:Stansbury E.E., Buchanan R.A.: Fundamentals of Electrochemical corrosion, ASM Int., 2000, ISBN 871706768

D:Trethewey K.R., Chamberlain J., Corrosion for Science and Engineering, Longman Sc & Tech, 1996, ISBN 978-0582238695

D:Fontana M.G.: Corrosion Engineering, Tata McGraw-Hill, 2005, ISBN 978-0070607446

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.02.2019)

Pavel Novák: Koroze kovů, https://ukmki.vscht.cz/files/uzel/0016736/Koroze%20kovů.pdf

Corrosion Doctors, http://corrosion-doctors.org/Site-Map.htm

Shreir's Corrosion, http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780444527875

Knovel, http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=682

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.02.2019)

Student musí absolvovat zápočtový test s minimálním ziskem 50% bodů.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.02.2019)

1. Úvod a principy korozního inženýrství, rovnoměrná koroze.

2. Termodynamika a kinetika korozních dějů.

3. Galvanické a koncentrační články.

4. Bodová a štěrbinová koroze.

5. Prostředím vyvolané praskání kovů.

6. Ostatní nerovnoměrné formy koroze (poškození vyvolané vodíkem, mezikrystalová, selektivní a erozní koroze, kavitace, koroze třením).

7. Atmosférická koroze.

8. Koroze ve vodných prostředích (voda, půda, průmyslové elektrolyty, beton, lidský organismus a další specifická prostředí).

9. Koroze v plynném prostředí za vysokých teplot.

10. Koroze podle materiálů I (ocel a korozivzdorná ocel).

11. Koroze podle materiálů II (hliník, měď, hořčík, titan, speciální slitiny, nekovové materiály).

12. Principy protikorozní ochrany kovů (volba materiálu, povlaky, úprava prostředí, konstrukční úpravy, katodická a anodická ochrana).

13. Korozní zkušebnictví.

14. Korozní monitoring.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.02.2019)

Fyzikální chemie II

Kovové materiály

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.02.2019)

Student musí úspěšně absolvovat zápočtový test a následně složit ústní zkoušku.