Engineering in Chemical and Pharmaceutical Processes - AM111014
Anglický název: Engineering in Chemical and Pharmaceutical Processes
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB111012
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://tresen.vscht.cz/kot/english/tag/pharmaceutical-engineering/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (19.02.2018)
Engineering of Chemical and Pharmaceutical Processes course is aimed at providing the understanding of the unit operations employed in the pharmaceutical industry, in the chemical part of API synthesis, as well as in the dosage form manufacturing. Operations or their aspects that are beyond the scope of general chemical engineering courses constitute the essential part of this course. The understanding of the unit operations and process principles is supported by substantial amount of insight into properties of particulate solids, considering their key role in contemporary solid dosage forms design and manufacturing, and also by introductory course into the process control and safety.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (19.02.2018)

R:Rhodes M.,Introduction to Particle Technology,Wiley,New York,2008,0471984833

R:Hickey A.J.,Pharmaceutical Process Engineering,M.Dekker,2001,0824702980

A:Levin M.,Pharmaceutical process scale up,M.Dekker,2002,0824706250

A:Klefenz H.,Industrial Pharmaceutical Biotechnology,Wiley,N.Y.,2002,3527299955

A:Fogler H.S.,Elements of Reaction Engineering,Prentice,Hall,New Jersey,2000,0130473944

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (19.02.2018)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=408

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (19.02.2018)

1. Characteristics and characterization of particles and particulate systems

2. Introduction to mechanics of particulate solids

3. Transport, storage, and dosing of particulate solids

4. Particle size reduction and classification

5. Particle agglomeration processes, high-shear, and fluidized-bed granulation

6. Agglomeration processes scale up, general scale up considerations

7. Compaction, extrusion, spheronization

8. Tablet compression

9. Mixing and segregation in particulate systems

10. Processes involving particulate solid interaction with liquids

11. Applied reaction kinetics

12. Reaction kinetics of biotechnological processes

13. Chemical reactors for small-scale operations and bioreactors

14. Introduction to process control, safety considerations in chemical and pharmaceutical processes

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (19.02.2018)

The evaluation is based on the results of a written examination from lectures, solution of homework, as well as activity during lectures and exercises.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 5 140 / 140