Laboratory project - Chemistry, Technology, and Materials II - AM150009
Anglický název: Laboratory project - Chemistry, Technology, and Materials II
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Unger Uhlířová Tereza Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   
Anotace - angličtina
This laboratory project is a student's individual research project on a topic determined by his or her supervisor at the beginnning of the winter term. The topic of this project should be related to the topic of the diploma work in the subsequent summer term. Within this laboratory project the student has to prove his or her ability to do independent scientific research work, including a profound literature search and skilled laboratory work with limited supervision. However, the student has to consult his or her work and the results achieved with the supervisor.
Poslední úprava: Kubová Petra (21.10.2019)
Literatura - angličtina

The literature for this laboratory project is determined at the beginning of the winter term individually for each student by his or her supervisor.

Poslední úprava: Kubová Petra (21.10.2019)
Sylabus - angličtina

The detailed program of this laboratory project is determined at the beginning of the winter term individually for each student by his or her supervisor.

Poslední úprava: Kubová Petra (21.10.2019)
Studijní prerekvizity - angličtina

Laboratory project - Chemistry, Technology, and Materials I, Specialization laboratory course

Poslední úprava: Kubová Petra (21.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

By the end of the winter term the student has to prepare and present (defend) a project report, which is evaluated by the supervisor.

Poslední úprava: Kubová Petra (21.10.2019)