Trends in Biotechnologies - AM319025
Anglický název: Trends in Biotechnologies
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení principu členění biotechnologií, základních charakteristik jednotlivých oblastí biotechnologií a procesů klíčových pro jejich realizaci. V průběhu výuky je prohloubeno porozumění souvislostí mezi jednotlivými procesy, aparáty a výrobními postupy. Předmět je zaměřen zejména na moderní trendy v biotechnologiích s ohledem na jejich aktuální potřeby a perspektivy budoucího vývoje.
Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)
Literatura -

Z: Moo-Young M. (2019). Comprehensive Biotechnology, 3rd Edition, Elsevier. ISBN: 9780444640475

Z: Hu, W.-S. (2018). Engineering Principles in Biotechnology. ISBN: 9781119159032

D: Saxena, A. (2020). Biotechnology Business - Concept to Delivery. Springer. ISBN: 978-3-030-36129-7

Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=465

Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)
Sylabus -

1. Povaha biotechnologie

2. Principy mikrobiálního růstu a kinetiky enzymů

3. Bioreaktory a pokročilé fermentační technologie

4. Substráty pro biotechnologii a přípravné operace

5. Geneticky modifikované organismy v biotechnologiích

6. Mikrobiální produkce rekombinantních proteinů

7. Biotechnologie jednobuněčných řas

8. Biotechnologická aplikace extremofilů

9. Trendy v pivovarnictví

10. Trendy ve vinařství

11. Výroba biopaliv

12. Biologické zpracování odpadního vzduchu

13. Biologické čištění odpadních vod a půdy

14. Bezpečnost v biotechnologii a její vnímání veřejnosti

Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Alespoň základní znalosti z předmětů Biochemie, Mikrobiologie a Chemické inženýrství.

Poslední úprava: Kubová Petra (25.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zkouškový test (hodnocený minimálně 50%).

Ústní zkouška.

Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)