Structure and Properties of Molecules - AM403030
Anglický název: Structure and Properties of Molecules
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
The course comprises fundamental terms related to structure and properties of molecules. Furthermore, the course brings a survey of basic concepts of molecular symmetry, electron structure, vibrational and rotational degrees of freedom, corresponding types of molecular spectra and related structural parameters. Moreover, the role of inner electrons is demonstrated. The relationships of both electron spin techniques and NMR spectroscopy including advanced multidimensional experiments to molecular structure and properties are discussed.
Poslední úprava: Matějka Pavel (21.02.2018)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

Describe the structure of molecules at the static level of equilibrium nuclei positions, electron structure and dynamic description considering vibrational and rotational states.

Explain the fundamental concepts of molecular symmetry.

Apply the concept of point group symmetry on the explanation of structure and properties of molecules.

Explain the fundamentals of techniques suitable for molecular structure ellucidation.

Poslední úprava: Matějka Pavel (21.02.2018)
Literatura -

Z:Handbook of Spectroscopy, Editor(s): Prof. Dr. Guenter Gauglitz, Prof. Dr. Tuan Vo-Dinh, Wiley-VCH 2003, Print ISBN: 9783527297825 Online ISBN: 9783527602308 DOI: 10.1002/3527602305

Z: P.R. Bunker, P. Jensen: Fundamentals of Molecular Symmetry, IOP Publishing, 2004, ISBN 0750309415

D: P. W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University press, 2006, ISBN 1-4292-3127-0

Poslední úprava: Matějka Pavel (21.02.2018)
Sylabus -

1. Molekulová symetrie: principy teorie grup.

2. Molekulová symetrie: bodové grupy.

3. Molekulová symetrie: maticová reprezentace grup, irreducibilní reprezentace.

4. Molekulová symetrie: symetrie orbitalů.

5. Úvod ke spektroskopii: typy spekter, moment přechodu, rozptylová (Ramanova) spektra.

6. Rotační spektra: výběrová pravidla, výpočet geometrie molekul, Starkův jev.

7. Vibrační spektra biatomických molekul: výběrová pravidla, vibračně-rotační interakce, anharmonické vibrace.

8. Vibrační spektra obecných molekul: FG-analýza.

9. Symetrie normálních vibračních modů.

10. Elektronová optická spektra: výběrová pravidla, Franckův-Condonův princip.

11. Roentgenová spektra, fotoelektronová spektroskopie.

12. Zeemanův jev, ESR.

13. NMR, stínicí efekt, chemický posuv, spin-spinové interakce.

14. NMR, pulzní sekvence, vícedimenzionální experimenty a spektra.

Poslední úprava: Matějka Pavel (21.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

It is compulsory to pass a written test and final oral examination.

Poslední úprava: Matějka Pavel (21.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 50