Numerical algorithms - AM413010
Anglický název: Numerical algorithms
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace - angličtina
The course deals with methods for approximation of functions, derivatives and integrals, with methods for solving linear and nonlinear algebraic equations, with methods for solving ordinary/partial differential equations with initial and boundary conditions, and with methods for experimental data evaluation. By learning these numerical algoritmuss students will gain insight into problem formulation and develop the ability to derive a problem solution and estimate its accuracy. During the course, the student elaborates two individual projects.
Poslední úprava: Dubcová Miroslava (13.06.2019)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to formulate mathematical models using algebraic or differential equations. They will gain an overview of the commonly used numerical methods and they will learn how to determine the accuracy of numerical solutions. The student will use numerical methods to solve specific application problems

Poslední úprava: Dubcová Miroslava (13.06.2019)
Literatura - angličtina

R: http://www.vscht.cz/mat/Ang/NM-Ang/NM-Ang.pdf

A: J. F. Epperson: An Introduction to Numerical Methods and Analysis,Wiley, New York, 2002, ISBN 0-471-31647-4

Poslední úprava: Dubcová Miroslava (13.06.2019)
Studijní opory - angličtina

R: http://www.vscht.cz/mat/Ang/NM-Ang/NM-Ang.pdf

A: J. F. Epperson: An Introduction to Numerical Methods and Analysis,Wiley, New York, 2002, ISBN 0-471-31647-4

Poslední úprava: Dubcová Miroslava (13.06.2019)
Metody výuky - angličtina

individual project - assesment, written exam, oral exam

Poslední úprava: Dubcová Miroslava (13.06.2019)
Sylabus - angličtina

1. Interpolation, interpolation by spline functions. Difference formulas, quadrature formulas.

2. Methods of linear algebra.

3. Systems of nonlinear equations. Newton method.

4. Initial value problem for ODE´s. One-step methods. Multistep methods.

5. Stability. Error estimation. Stiff systems. A-stable methods.

6. Boundary value problem for ODE´s. Finite-difference methods.

7. Shooting methods.

8. Projekt 1.

9. Finite-difference methods for linear PDE´s of parabolic type.

10. Finite-difference methods for nonlinear PDE´s of parabolic type. Methods of lines.

11. Finite-difference methods for PDE´s of elliptic type.

12. Linear and nonlinear regression.

13.-14. Projekt 2.

Poslední úprava: Dubcová Miroslava (13.06.2019)
Studijní prerekvizity - angličtina

No requirements.

Poslední úprava: Dubcová Miroslava (31.07.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140