Geographical Information Systems - AM445026
Anglický název: Geographical Information Systems
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2020)
Předmět je věnován metodám zpracování geografických dat a mezioborovému využití geografických informačních systémů. Praktická část předmětu je zaměřena na seznámení se s programovými prostředky ArcGIS (včetně nadstavby ArcGIS 3D Analyst) a Global Mapper.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2020)

Studenti budou umět:

Orientovat se v oblasti GIS.

Zpracovávat a analyzovat různé typy geografických dat.

Pracovat s programovými nástroji ArcGIS (včetně nadstaveb 3D Analyst a Spatial Analyst) a Global Mapper.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2020)

Z: de By R.A.,Principles of Geographic Information Systems, ITC, Enschede, 2001,9789061642695

Z: Začínáme s ArcGIS, ESRI, Redlands, 2004,1589480910

D: Tuček J.,Geografické informační systémy, Computer Press, Praha, 1998,807226091X

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2020)

ArcGIS Desktop Help 9.3 http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=welcome

Global Mapper User's Manual http://www.globalmapper.com/helpv14/Help_Main.html

Elektronické materiály ke kurzu.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2020)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, k získání zápočtu je nutné ze samostatného projektu (bude zadán v průběhu semestru na cvičení) získat alespoň 50 % z max. možného bodového ohodnocení.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2020)

1. Introduction to GIS, ArcGIS system

2. Topology of geographical data, projections

3. Computer handling of geographical data, raster data, vector data, map layers

4. Acquisition of geographical data, digitisation, scanning, vectorisation, aerial and satellite photography, Internet

5. Editing of geographical data, spatial transformations

6. Map creation, linking database tables to map features

7. Advanced mapping techniques

8. 3D geographical data (ArcGIS 3D Analyst) - creating a 3D terrain model, surface analysis

9. 3D geographical data (ArcGIS 3D Analyst) - 3D objects, 3D visualisation

10. Integrated GIS data management using Global Mapper

11. Global Mapper - GIS data processing, transformation and analysis

12. Interdisciplinary application of GIS, visualisation and analysis of specific data types, modelling

13. Database systems and GIS

14. GIS and Internet (Google Earth)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2020)

nejsou