Financial Management - AM501012
Anglický název: Financial Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D.
Čámská Dagmar Ing. Ph.D.
Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Záměnnost : M501012
Je záměnnost pro: M501012
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Students will be taught essential theories and techniques used in corporate financial management, based primarily on intrinsic valuation, capital budgeting and financial planning. They will be capable of solving applications in strategic, as well as working capital management.
Poslední úprava: Vlachý Jan (13.01.2021)
Literatura - angličtina

R: VLACHÝ, J. Corporate Finance. Praha: Leges, 2018.

R: VLACHÝ, J. Corporate Finance: Exercises. 2nd ed. Praha: Leges, 2018.

A: EHRHARDT, M.C., BRIGHAM, E.F. Financial Management: Theory and Practice. 13th ed. Mason: S-W Cengage, 2011.

A: DAMODARAN, A. Applied Corporate Finance. 4th ed. Hoboken: John Wiley, 2015.

Poslední úprava: Vlachý Jan (15.09.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

ZK – závěrečná písemná zkouška

Z – prezentace ve třídě, aktivita při cvičeních

Poslední úprava: Vlachý Jan (12.09.2023)
Sylabus - angličtina

1. Introduction, Role of Financial Management

2. Financial Statements and Financial Ratios

3. The Time Value of Money and its Application

4. Risk and Return, Diversification, Capital Asset Pricing Model

5. Intrinsic Valuation, its Application for Bonds and Stocks

6. Cost of Capital and the Discount Rate

7. Capital Budgeting Assessment Criteria

8. Capital Budgeting Cash Flow Projections

9. Addressing Cash Flow Uncertainty – Sensitivity and Scenario Analyses, Real Options

10. Working Capital Management

11. Financial Planning

12. Financing Policies

13. Financing Techniques and Instruments

14. Conclusions, Follow-up

Poslední úprava: Botek Marek (09.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Ex/ZK – final written exam / závěrečná písemná zkouška

Cr/Z – in-class presentations, seminar work / prezentace ve třídě, aktivita při cvičeních

Poslední úprava: Vlachý Jan (15.09.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 0.9 25
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168