Advanced Topics in Financial Management - AM501017
Anglický název: Advanced Topics in Financial Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina

R: Ogden, J.P., Jen, F.C., O’Connor, P.F. Advanced Corporate Finance: Policies and Strategies. Upper Saddle River: Pearson, 2003.

R: Vlachý, J. Corporate Finance. Praha: Leges, 2019.

R: Study materials provided for individual lectures.

A: Madura, J., Fox, R. International Financial Management. London: Thomson Learning, 2007.

A: Damodaran, A. Applied Corporate Finance. 4th ed. Hoboken: John Wiley, 2015.

A: Ehrhardt, M.C., Brigham, E.F. Financial Management: Theory and Practice. 13th ed. Mason: S-W Cengage, 2011.

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.05.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Aktivní účast na přednáškách, závěrečný projekt.

Poslední úprava: Vlachý Jan (12.09.2023)
Sylabus - angličtina

1. Capital Structure Decisions, Theory and Practice

2. Dividends, Distributions and Stock Repurchases

3. Advanced Financing Strategies and their Application

4. Structured and Asset-Based Finance, Hybrid Financing

5. Mergers and Acquisitions, Divestitures, Financial Restructuring

6. M&A Decisions and Valuation

7. Limited Liability, Agency and Information Asymmetry

8. Agency in the Context of Corporate Value and Corporate Governance

9. International Financial Management - Concepts

10. International Financial Management - Execution

11. Industry-Specific Issues in Financial Management

12. Practitioners' Cases in Financial Management

13. A Review of Corporate Financial Issues and their Application

14. Consultations on Selected Topics

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aktivní účast na přednáškách (min. 3/4), závěrečný projekt.

Poslední úprava: Vlachý Jan (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.9 25
3 / 3 84 / 84