Economic and Financial Modelling - AM501019
Anglický název: Economic and Financial Modelling
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina

R: Bierman, H., Smidt, S. Advanced Capital Budgeting: Refinements in the Economic Analysis of Investment Projects. New York: Routledge, 2007.

R: Mun, J. Modeling Risk. Hoboken: John Wiley, 2006.

R: Charnes, J. Financial Modeling with Oracle Crystal Ball and Excel. 2nd ed. Hoboken: John Wiley, 2012.

R: Learning support / studijní pomůcky: Materials distributed in class and students' own work developed in class / podklady a vlastní práce studentů z výuky

A: Mun, J. Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions. Hoboken: John Wiley, 2012.

Poslední úprava: Švecová Lenka (16.05.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Tvorba a prezentace modelu dle individuálního zadání.

Poslední úprava: Vlachý Jan (06.04.2020)
Sylabus - angličtina

1. Numerical Models and their Comparison with Analytical Models

2. Types of Models and Routine Problem Characteristics

3. Sensitivities and Scenarios

4. Approximation Errors, Model Risks and Good Practice in Modelling

5. Software Applications and Specifics, Pseudorandom Number Generation and Transformation in Simulations

6. Case Studies (Model Design, Solution and Discussion)

7. Case Studies - Project Cash Flow Risk Analyses

8. Case Studies - Optimization of Business Processes

9. Case Studies - Real Options

10. Case Studies - Optimization of Production Systems

11. Case Studies - Credit Risk Management

12. Case Studies - Market Risk Management, Value at Risk

13. Individual Assignment Consultations

14. Conclusions and Follow-up

Poslední úprava: Švecová Lenka (16.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Creation and presentation of a model based on individual assignment. / Tvorba a prezentace modelu dle individuálního zadání.

Poslední úprava: Vlachý Jan (15.09.2020)