Financial Markets and Risk Management - AM501022
Anglický název: Financial Markets and Risk Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina

R: Pilbeam, K. Finance and Financial Markets. 3rd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2010.

R: Steiner, B. Key Financial Market Concepts: The 100 Terms Every Finance Professional Needs to Know. 2nd ed. Harlow: Prentice Hall, 2011.

R: Myint, S., Famery, F. The Handbook of Corporate Financial Risk Management. London: Risk Books, 2012.

A: Davidson, A. How the Global Financial Markets Really Work: The Definitive Guide to Understanding International Investment and Money Flows. London: Kogan Page, 2009.

A: Malz, A.M. Financial Risk Management: Models, History and Institutions. Hoboken: Wiley Finance, 2011.

A: Hull, J. Options, Futures and Other Derivatives. 8th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2012.

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.05.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Z – seminární práce prezentovaná při cvičení

ZK – písemná a ústní zkouška

Poslední úprava: Vlachý Jan (12.09.2023)
Sylabus - angličtina

1. Motivation, concept of risk. Categories of business risk. Credit risk, credit risk management.

2. Financial markets, structure and conventions. Foreign exchange market, foreign exchange conventions.

3. Market risk. Market risk management. Concept of hedging. Linear and nonlinear risks.

4. Debt markets. Money market and debt capital market. Debt market conventions and pricing. Debt yield determinants, yield curve, rating.

5. Interest rate risk management. Immunization, dynamic hedging.

6. Interest rate risk management beyond duration. Gap analyzis. Convexity, second-order immunization. Riding the yield curve.

7. Equity and the stock markets. Stock market conventions, organization. Stock indices. Short selling. Equity risk-return models, CAPM, beta regression. Portfolio neutralization.

8. Markets analysis, measuring market risk. Historical volatility. Portfolio risk management. Mean‑variance analysis. Portfolio optimization.

9. Derivative instruments and derivative markets. Commodity markets. Derivative market conventions. Patterns in derivative markets (contango, normal backwardation). Margin accounts.

10. Derivative analysis, hedging strategies. Arbitrage-based pricing, replication. Interpretation of derivative patterns.

11. Options hedging, greeks. Options valuation (analytical solutions, recursive numerical solutions). Implied volatility.

12. Value at Risk. Economic capital and its applications. Regulatory issues.

13. Market (in-)efficiency and its implications. Trading and investment strategies. Systemic risk.

14. Term project presentations. Concluding remarks.

Poslední úprava: Vlachý Jan (21.04.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Credit – semestral work. Exam: final test and oral exam.

Poslední úprava: Vlachý Jan (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 1.4 40
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168