PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Individual Project 1 - AMI00302
Anglický název: Individual Project 1
Zajišťuje: Université de Montpellier, France (I003)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
 
VŠCHT Praha