PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
*French Language and Culture - AMI00306
Anglický název: *French Language and Culture
Zajišťuje: Université de Montpellier, France (I003)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Termíny zkoušek   Rozvrh   
 
VŠCHT Praha