Pharmaceutical Dosage Forms - AP111007
Anglický název: Pharmaceutical Dosage Forms
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat.
Záměnnost : D111024, P111007
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat. (19.05.2022)
Předmět je zaměřen na technologii převodu léčivých látek na léčivý přípravek. Jsou zde představeny jednotlivé lékové formy z hlediska fyzikálně-chemického a zároveň i z hlediska interakce lékové formy s organismem. Mimo jiné je zde diskutována problematika pomocných látek, formulace, kvality a stability léčivého přípravku. Rovněž jsou diskutovány moderní typy lékových forem vyšších generací.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Studenti budou umět:

  • aplikovat fyzikálně-chemické základy ve formulaci léků
  • zhodnotit možnosti využití jednotlivých lékových forem, jejich limity a způsoby výroby
  • orientovat se v problematice pomocných látek, jejich dělení a využití ve farmaceutické technologii
  • samostatně řešit modelové problémy formulace léčivé látky do lékové formy; problémy stability léčivých přípravků
Literatura -
Poslední úprava: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat. (19.05.2022)

(Z) aktuální Český / Evropský lékopis + doplňky

(Z) Komárek P., Rabišková M.: Technologie léků. Galén 2006. ISBN 80-7262-423-7.

(Z) Aulton M.: Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines. Elsevier Health Sciences 2021. ISBN 9780702081545.

(D) Allen L V., McPherson TB: Ansel’s Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, 2021. Walters Kluwer, ISBN 9781975171773.

(D) Voigt R., Fahr A.: Pharmazeutische Technologie. Deutscher Apotheker Verlag, 2021. ISBN 978-3-7692-7306-9.

(D) Müller-Goymann: Bauer, Fröming, Führer / Lehrbuch der Pharmazeutischen Technologie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 2022. ISBN 9783804738478.

(D) Mäder K., Weidenauer U.: Innovative Arzneiformen. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 2009. ISBN 978-3-8047-2455-6.

(D) Germershaus O: Martin Physikalische Pharmazie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 2022. ISBN 9783804733299.

Časopisy:

(D) Advanced Drug Delivery Reviews

(D) Pharmaceutical Research

(D) International Journal of Pharmaceutics

(D) European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

+ další literatura dle konkrétní problematiky studenta

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

přednášky, příprava individuálního projektu

Sylabus -
Poslední úprava: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat. (19.05.2022)

1. Základní pojmy, lékové formy a jejich rozdělení, lékopis, předpisy a normy

2. Fyzikálně-chemické základy formulace léčiv; Preformulace léčiv

3. Farmaceutické pomocné látky

4. Gastrointestinální léčivé přípravky

• kapalné LF (roztoky, suspenze, emulze)

• pevné LF (prášky, granuláty, pelety, tablety, tobolky)

5. Parenterální lékové formy - injekce, infuze, implantáty

6. Topické lékové formy - aplikované do respiračního traktu, oční, nosní, ušní, rektální, vaginální, dermální a transdermální: kapalné (roztoky, suspenze, emulze, aerodisperze), polotuhé (masti, krémy, gely, pasty), tuhé (čípky)

7. Moderní lékové formy (s modifikovanou liberací léčiva, s cílenou distribucí léčiva)

8. Řešení pro problematická léčiva (se špatnou rozpustností, biologickou dostupností)

9. Nové aspekty vývoje lékových forem (nanočásticové systémy, inovativní pomocné látky)

10. Farmaceutické obaly

11. Stabilita a stabilizace léčivých přípravků

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Prezentace projektu; závěrečná zkouška