Bioengineering - AP319001
Anglický název: Bioengineering
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P319001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Charakteristika průběhu biologických procesů, katalyzovaných enzymy nebo mikrobiálními buňkami, se provádí pomocí modelů zahrnujících kinetické a bilanční rovnice. Proto je náplň tohoto předmětu zaměřena na tvorbu hmotnostních a energetických bilancí a jejich použití v matematických modelech popisujících studovaný systém. Tyto modely biologických systémů budou využity k predikci chování systémů v mezních případech a v procesech zvětšení/zmenšení měřítka.
Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

Samostatně vytvořit hmotnostní bilance různých biotechnologických procesů.

Rozšířit bilanci hmoty o kinetické rovnice popisující dynamické aspekty systému.

Odhadnou klíčové parametry procesů a pomocí těch popsat postup zvětšování/zmenšování měřítka bioprocesů.

Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)
Literatura -

Z - Moo-Young M., (2019) Comprehensive Biotechnology. Elsevier, ISBN: 9780444640475

Z - Katoh S., Horiuchi J., & Yoshida F. (2015). Biochemical Engineering: A Textbook for Engineers, Chemists and Biologists. Wiley, ISBN: 9783527338047

D - Meyer H.-P., & Schmidhalter D. (2014). Industrial Scale Suspension Culture of Living Cells. Wiley, ISBN: 978-3-527-68335-2

Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)
Studijní opory -

https://www.wiley.com/en-us/Biotechnology+and+Bioengineering-p-9780471541660

https://link.springer.com/journal/449

https://www.journals.elsevier.com/chemical-engineering-science

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-bioscience-and-bioengineering

Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)
Metody výuky -

Přednášky vyučujících, prezentace studentů na jimi zvolené a zpracované téma zahrnující samostudium.

Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

nejsou

Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)
Sylabus -

Struktura bioprocesů, přehled zařízení a jednotkových operací.

Metody a postup při modelování biologických procesů.

Bilancování hmoty a energie.

Kinetika enzymových reakcí a růstu buněk.

Zvětšování a zmenšování měřítka bioprocesů.

Kritéria zvětšování měřítka, princip podobnosti (geometrický, kinetický, dynamický).

Rozměrová analýza.

Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Hodnocení prezentace studenta. Zkouška.

Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)