Malting and Brewing - AP319007
Anglický název: Malting and Brewing
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Dostálek Pavel prof. Ing. CSc.
Záměnnost : P319007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení sladařské a pivovarské technologie jako celku, od jednotlivých surovin po hotový produkt. Pivovarský technologický proces je rozdělen na teplou část (příprava sladiny a po zavaření chmele mladiny, odloučení kalů a zchlazení) a studenou část (studená mladina je pak podrobena kvašení a dokvašování). Po filtraci se hotové pivo plní do transportních a spotřebitelských obalů. Kromě technologie spodně kvašeného piva je probírána i technologie svrchně kvašených piv, včetně výroby speciálních piv.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Samostatně se orientovat v problematice sladařské a pivovarské technologie v rozsahu vymezeném sylabem předmětu.

Základní procesy, které jsou základem pivovarské technologie, od surovin až po finální pivo.

Využívat znalosti pivovarské technologie při návrhu nových výrobků.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Literatura -

Z:Basařová G., Šavel J., Basař P., Lejsek T.: Pivovarství: Teorie a praxe výroby piva, VŠCHT Praha (1. vydání, 2010), ISBN: 978-80-7080-734-7

Z:Basařová G. a kolektiv: Sladařství: Teorie a praxe výroby sladu, Havlíček Brain Team, Praha (1.vydání, 2015), ISBN: 978-80-87109-47-2

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní opory -

http://elearning.vscht.cz/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Metody výuky -

Přednášky, cvičení, praktická výuka.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Sylabus -

Úvod a historie pivovarství v ČR. Trendy vývoje, technologické schéma.

Kritéria kvality surovin. Voda, chmel.

Sladařský ječmen, výroba sladu.

Klasické a moderní varny, šrotování sladu. Vystírání, rmutování, okyselování rmutů, scezování a vyslazování mláta.

Chmelovar, fyzikální a chemické pochody, technologické postupy. Chlazení mladiny, flotace mladiny, oxidace ve varně. Varní výtěžek.

Pivovarské kvasinky, šlechtění kvasinek, produkční kmeny.

Metabolismus kvasinek. Hlavní kvašení, spilka a technologické postupy.

Sudování a dokvašování mladého piva - teorie a praxe.

Moderní intenzifikované postupy kvašení, velkoobjemové nádoby, CKT.

Ballingovy zákony, jímání oxidu uhličitého, kvasničné hospodářství.

Filtrace, druhy filtrů a filtračních materiálů, moderní postupy filtrace.

Pasterace piva, teorie a praxe. Koloidní stabilita piv a stabilizační postupy.

Stáčení piva. Sycení piva. Pěnivost a gushing. Kyslík a pivo.

Nízkoalkoholická piva,druhy a kvalitativní znaky piv. Zpracování odpadů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)