Microbial Ecology - AP320003
Anglický název: Microbial Ecology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D.
Záměnnost : P320003
Termíny zkoušek   
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními tématy mikrobiální ekologie. Vedle náhledu do problematiky vzniku života umožní absolvování předmětu studentům pochopit podstatu četných interakcí, které panují mezi jednotlivými mikroorganismy, mezi mikroorganismy a vyššími organismy a mezi mikroorganismy a jejich abiotickým okolím. Předmět zároveň studenty seznámí s tím, jak jsou tyto interakce významné pro stabilitu komunit a fungování ekosystémů a jak zajišťují ekologickou rovnováhu. V neposlední řadě bude nastíněn i vztah fylogenetiky a taxonomické a funkční diverzity. Předmět je koncipován tak, aby studenti jeho absolvováním získali jak klíčové teoretické znalosti oboru tak přehled o současných metodikách používaných v mikrobiálně ekologickém výzkumu.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student po absolvování předmětu bude rozumět mikrobiální podstatě důležitých procesů probíhajících v životním prostředí za účelem udržení rovnováhy. Zároveň si osvojí teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti analýzy mikrobiální diversity, biodegradací a bioremediací.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Literatura -

Michael T. Madigan,‎ Kelly S. Bender,‎ Daniel H. Buckley,‎ W. Matthew Sattley,‎ David A. Stahl: Brock Biology of Microorganisms; Pearson 2017. ISBN-13: 978-0134261928, ISBN-10: 0134261925

Eugene L. Madsen: Environmental Microbiology: From Genomes to Biogeochemistry; John Wiley & Sons 2011. ISBN 1444357980, 9781444357981

Terry Gentry, Raina M. Maier, Ian L. Pepper, Charles P. Gerba: Environmental Microbiology; Academic Press 2008. ISBN 0123705193, 9780123705198.

Wen-Tso Liu, Janet K. Jansson: Environmental Molecular Microbiology; Horizon Scientific Press 2010. ISBN 1904455522, 9781904455523.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Studijní opory -

http://www.nature.com/ismej/index.html

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EMI.html

http://aem.asm.org/

http://rdp.cme.msu.edu

http://umbbd.ethz.ch/

http://fungene.cme.msu.edu

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Sylabus -

V první části předmětu budou prezentovány a diskutovány teorie původu života, organických molekul, podoby první buňky, bude vysvětlena teorie endosymbiosy a tyto informace budou použity jako základ pro pochopení mikrobiální fylogenetiky a o ní se opírající mikrobiální taxonomii; rovněž bude diskutován koncept druhu a operačních taxonomických jednotek.

V druhém bloku se studenti seznámí s funkční diverzitou přirozených prostředí, budou představeny ekologické niky a mikroprostředí, bude vysvětlen koncept geomikrobiologie a role mikroorganismů v geochemických cyklech. Zároveň bude představena integrovaná genomika a post-genomické přístupy mikrobiální ekologie.

Ve třetím bloku předmětu se studenti seznámí s aplikovanou mikrobiální ekologií a podstatou a využitím bioremediací a v neposlední řadě budou prezentovány a diskutovány nové trendy v mikrobiální ekologii.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Studijní prerekvizity -

Biochemie

Mikrobiologie

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Prezentace přehledného článku z oblasti mikrobiální ekologie

Ústní zkouška

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)