Introduction to the Theory of Phase Transitions - AP403016
Anglický název: Introduction to the Theory of Phase Transitions
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Malijevský Alexandr prof. Mgr. Ph.D., DSc.
Záměnnost : P403016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V tomto doktorandském kurzu se seznámíme s hlavními principy fázových přechodů na základě jednoduchých modelů. Přednáška zahrnuje krátké shrnutí toho nejdůležitějšího z termodynamiky (její základy se předpokládají) a statistické mechaniky (i pro ty, kteří o ní dosud neslyšeli). Vývoj přednášky směřuje od obecných zákonitostí k populárním aplikacím (nanotechnologie, 'microfluidics'...).
Poslední úprava: Matějka Pavel (16.06.2019)
Literatura -

Z: N. Goldenfeld, Lectures on Phase Transitions and The Renormalization Group, Taylor \& Francis Group, ISBN-13: 978-020155409, (1992).

Z: A. Malijevský, Teorie kritických jevů, VŠCHT Praha (v tisku).

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Sylabus -

1. Klasifikace a základní vlastnosti fázových přechodů

2. Stručné shrnutí hlavních bodů statistické mechaniky

3. Teoretické modely

4. van der Wallsova teorie tekutin

5. Weissova teorie feromagnetismu

6. Landauova teorie

7. Korelační funkce

8. Horní kritická dimenze a Ginzburgovo kritérium

9. Univerzalita

10. Widomova škálovací hypotéza

11. Renormalizační grupa

12. Povrchové fázové přechody

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Pro zapsání předmětu nejsou žádné žádné speciální podmínky

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)