Economic Growth - AP501004
Anglický název: Economic Growth
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Kurz se věnuje analýze dlouhodobého ekonomického růstu pohledem výchozího neoklasického modelu, který je následně rozšířen o modely endogenního růstu. Specifická pozornost je věnována vlivu nových technologií, vzdělání a životního prostředí na ekonomický růst.
Poslední úprava: Pošta Vít (05.12.2020)
Literatura -

Aghion, P., Howitt, P. (2009) The Economics of Growth. MIT Press. ISBN 978-0-262-01263-8

Acemoglu, D. (2009) Introduction to Modern Economic Growth. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-13292-1

Odborné články, které se věnují především empirii studovaných témat.

Poslední úprava: Pošta Vít (05.12.2020)
Sylabus -

1) Solowův-Swanův model

2) Solowův-Swanův model: empirie

3) AK model

4) AK model: empirie

5) Endogenní technologické změny

6) Endogenní technologické změny: empirie

7) Transfer technologií a ekonomický růst

8) Transfer technologií a ekonomický růst: empirie

9) Technologie širokého užití a ekonomický růst

10) Technologie širokého užití a ekonomický růst: empirie

11) Ekonomický růst a vzdělání

12) Ekonomický růst a vzdělání: empirie

13) Ekonomický růst a životní prostředí

14) Ekonomický růst a životní prostředí: empirie

Poslední úprava: Pošta Vít (05.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen odbornou diskuzí nad písemnou prací, která se vztahuje k některému nebo některým z témat kurzu a současně k tématu disertační práce.

Poslední úprava: Pošta Vít (05.12.2020)