Social Innovation - AP501013
Anglický název: Social Innovation
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Potluka Oto doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
• Studenti budou vědět, co jsou sociální inovace, a pochopí, jak mohou sociální inovace pomoci při řešení společenských problémů • Studenti budou znát různé koncepty sociálních inovací v kombinaci mezi inovací, řešení společenských problémů, a vytváření udržitelných řešení
Poslední úprava: Potluka Oto (16.12.2020)
Výstupy studia předmětu -

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je vypracování seminární práce, která bude mít podobu článku s cílem provázat teoretická východiska s aktuálními otázkami, nebo systematická rešerše literatury nebo analýza ve vymezené oblasti.

Poslední úprava: Potluka Oto (16.12.2020)
Literatura -

• Brandsen, T., Cattacin, S., Evers, A., Zimmer, A. (2016). Social Innovations in the Urban Context, Springer.

• Hamalainen, T.J., Heiskala, R. (2007). Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance: Making Sense of Structural Adjustment Processes in Industrial Sectors, Regions and Societies: Cheltenham, U.K. and Northampton, Mass.: Elgar.

• Logue, D. (2019). Theories of social innovation, Cheltenham, Edward Elgar.

• Mulgan, G. (2019). Social Innovation: How Societies Find the Power to Change, Bristol University Press, Policy Press.

Poslední úprava: Potluka Oto (16.12.2020)
Sylabus -

1. Teoretický kontext sociálních inovací

2. Formy sociálních inovací a jejich různorodost

3. Vznik sociálních inovací - typické mechanismy tvorby společenské hodnoty

4. Společenské problémy jako příležitost – globální a lokální dimenze, place-based

5. Politické, ekonomické, sociální a ekologické aspekty sociálních inovací

6. Co-production, co-creation a partnerství v demokratickém systému

7. Typické mechanismy tvorby společenské hodnoty

8. Sociální podnikání – formy, rozdíly oproti běžnému podnikání

9. Společenská odpovědnost podniků (CSR) - teoretické pozadí, kontextualizace obchodní etiky, řízení a reputace

10. Vztah mezi CSR a výkonem firmy - dlouhodobá ekonomická stabilita a výkonnost firmy, udržování reputace a hodnoty, vztah k ostatním funkcím firem

11. Řízení a certifikace CSR - systém a modely managementu CSR, integrace, strategie CSR, komunikace CSR, metody měření a benchmarking projektů CSR, management kvality v oblastech CSR prostřednictvím certifikace ISO nebo EMAS. Vykazování standardů.

12. Business leadership

13. Jak hodnotit úspěchy a nezdary sociálních inovací?

14. Metodika hodnocení sociální inovací a scaling-up

Poslední úprava: Potluka Oto (30.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je vypracování práce, která bude mít podobu článku s cílem provádět teoretickou východisku s aktuálními otázkami, nebo systematickou literaturu nebo analýzu ve vymezené oblasti.

Poslední úprava: Potluka Oto (16.12.2020)