Economics of Market Failures and Public Policy - AP501016
Anglický název: Economics of Market Failures and Public Policy
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šumpíková Markéta doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Kurz se věnuje analýze dopadů pozitivních a negativních externalit, veřejných statků a informačních selhání na produkci a ceny. Společně s tím se zabývá dopady vlivu vládních opatření na rozhodování domácností a firem.
Poslední úprava: Šumpíková Markéta (06.12.2020)
Literatura -

Varian, H. R. (1992) Microeconomic Analysis, Third Edition. W.W. Norton & Company. ISBN 978-0-393-95735-8

Salanie, B. (2000) Microeconomics of Market Failures. MIT Press. ISBN 978-0-262-19443-3

Odborné články, které se věnují především empirii studovaných témat.

Poslední úprava: Šumpíková Markéta (06.12.2020)
Sylabus -

1) Shrnutí principů rozhodování domácností a firem I

2) Shrnutí principů rozhodování domácností a firem II

3) Externality

4) Externality: empirie

5) Veřejné statky a veřejná volba

6) Veřejné statky a veřejná volba: empirie

7) Asymetrické informace

8) Asymetrické informace: Empirie

9) Morální hazard

10) Morální hazard: Empirie

11) Dopady zdanění a transferů na rozhodování domácností a firem

12) Dopady zdanění a transferů na rozhodování domácností a firem: empirie

13) Dopady strukturálních politik

14) Dopady strukturálních politik: empirie

Poslední úprava: Šumpíková Markéta (06.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen odbornou diskuzí nad písemnou prací, která se vztahuje k některému, nebo k některým z témat kurzu a současně k tématu disertační práce.

Poslední úprava: Šumpíková Markéta (06.12.2020)